Αλλαγή μεγέθους περιοχών στην περιοχή «Κανάλια»

Μπορείτε να μειώσετε τη διάρκεια των περιοχών ήχου και MIDI, ώστε να αναπαράγεται μόνο ένα μέρος της περιοχής. Μπορείτε να αυξήσετε τη διάρκεια των περιοχών MIDI για να προσθέσετε σιγή στην αρχή και στο τέλος της περιοχής.

Αλλαγή μεγέθους μιας περιοχής

  1. Μετακινήστε τον δείκτη στην κάτω δεξιά άκρη της περιοχής.

  2. Όταν εμφανιστεί ο δείκτης Αλλαγής μεγέθους, μετακινήστε την περιοχή για να μειώσετε ή να αυξήσετε τη διάρκειά της.

    Εικόνα. Δείκτης αλλαγής μεγέθους στο δεξιό άκρο μιας περιοχής