Τι είναι οι περιοχές;
Οι περιοχές είναι οι θεμέλιοι λίθοι ενός έργου. Κάθε φορά που εγγράφετε ένα όργανο, μεταφέρετε…

Επιλογή περιοχών
στην περιοχή «Κανάλια» Για να πραγματοποιήσετε επεξεργασία στις περιοχές σας πρέπει πρώτα να επιλέξετε τις…

Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση περιοχών
στην περιοχή «Κανάλια» Μπορείτε να αποκόψετε ή να αντιγράψετε περιοχές στην περιοχή «Κανάλια» και να…

Μετακίνηση περιοχών
στην περιοχή «Κανάλια» Μπορείτε να μετακινήσετε περιοχές σε ένα διαφορετικό σημείο στο ίδιο κανάλι ή…

Αναπαραγωγή περιοχών ως loop
στην περιοχή «Κανάλια» Μπορείτε να αναπαράγετε περιοχές ως loop, ώστε να αναπαράγονται επαναλαμβανόμενα και να…

Αλλαγή μεγέθους περιοχών
στην περιοχή «Κανάλια» Μπορείτε να μειώσετε τη διάρκεια των περιοχών ήχου και MIDI, ώστε να…

Διαχωρισμός περιοχών
στην περιοχή «Κανάλια» Μπορείτε να διαχωρίσετε μια περιοχή στην περιοχή «Κανάλια» και να χρησιμοποιήσετε τα…

Συνένωση περιοχών
στην περιοχή «Κανάλια» Μπορείτε να συνενώσετε μη συμμετρικά τονικές ηχητικές περιοχές, καθώς και περιοχές MIDI.…

Δημιουργία περιοχών στην περιοχή «Κανάλια»
Εκτός από την εγγραφή περιοχών ή τη μεταφορά Apple Loops και άλλων αρχείων μέσων, μπορείτε…

Μετονομασία περιοχών στην περιοχή «Κανάλια»
Κατά την εγγραφή μιας περιοχής, το GarageBand εκχωρεί σε αυτήν το ίδιο όνομα με τη…