Γλωσσάριο

amp Συντόμευση της λέξης amplifier (ενισχυτής), και αναφέρεται συνήθως σε ενισχυτή ηλεκτρικής κιθάρας. Δύο τύποι ενισχυτή κιθάρας είναι οι combo και οι stack. Το GarageBand περιλαμβάνει μια ποικιλία μοντέλων ενισχυτών κιθάρας που προσομοιώνουν τον ήχο διάσημων ενισχυτών κιθάρας.

Apple Loop Προεγγεγραμμένα αρχεία ήχου (είτε ήχου είτε περιοχών MIDI) που μπορεί να έχουν μετατοπισμένο τονικό ύψος ή τέμπο και έχουν σχεδιαστεί για επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή. Το GarageBand περιλαμβάνει μια μεγάλη βιβλιοθήκη από Apple Loop που μπορείτε να προσθέσετε στα έργα σας. Μπορείτε να αναζητήσετε και να εξετάσετε σε προεπισκόπηση loop στην Περιήγηση loop και μετά να προσθέσετε αυτά που θέλετε στην περιοχή «Κανάλια» του έργου σας. Δείτε επίσης loop.

περιοχή διευθέτησης Ένα ορθογώνιο τμήμα διάρκειας οκτώ μέτρων που μπορείτε να προσθέσετε σε ένα έργο για να δημιουργήσετε διαφορετικές ενότητες, όπως εισαγωγή, στροφή και ρεφρέν. Έπειτα μπορείτε να μετακινήσετε τις ενότητες στην περιοχή «Κανάλια» για να επαναδιευθετήσετε γρήγορα το έργο. Οι περιοχές διευθέτησης μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες όταν έχετε προσθέσει κάποιο υλικό (εγγραφές ή loop) στο έργο και θέλετε να δοκιμάσετε διαφορετικές διευθετήσεις.

ήχος (audio)Συνήθως ο ήχος που εγγράφεται ή μεταβιβάζεται σε ένα ηλεκτρικό σήμα. Στο GarageBand, μια εγγραφή από ένα μικρόφωνο ή ένα ηλεκτρικό μουσικό όργανο εμφανίζεται ως περιοχή ήχου στην περιοχή «Κανάλια».

διεπαφή ήχου Μια συσκευή που χρησιμοποιείται για τη λήψη ή την αποστολή ήχου στον υπολογιστή σας. Μια διεπαφή ήχου μετατρέπει τα αναλογικά σήματα (από μικρόφωνα και μουσικά όργανα, για παράδειγμα) σε ψηφιακά δεδομένα ήχου τα οποία μπορεί να επεξεργαστεί ο υπολογιστής σας και, προς την αντίθετη κατεύθυνση, μετατρέπει ψηφιακά δεδομένα ήχου από τον υπολογιστή σας σε αναλογικά σήματα που μπορούν να μεταδοθούν από τα ηχεία.

Audio Unit (AU) Η τυπική μορφή του OS X για προσθήκες πραγματικού χρόνου. Οι προσθήκες Audio Unit μπορούνη να χρησιμοποιηθούν για εφέ ήχου, όργανα λογισμικού και γεννήτριες. Η μορφή AU είναι ενσωματωμένη στο λειτουργικό σύστημα και όλα τα κατάλληλα προγράμματα μπορούν να προσπελάζουν τις εγκατεστημένες προσθήκες AU. Το GarageBand υποστηρίζει όλες τις προσθήκες μορφής AU.

αυτοματισμός (ή αυτοματοποίηση) Δυνατότητα που σας επιτρέπει να δημιουργείτε αλλαγές με την πάροδο του χρόνου σε ένα έργο. Το GarageBand περιλαμβάνει καμπύλες αυτοματισμού για κάθε κανάλι, συμπεριλαμβανομένου και του κύριου καναλιού. Μπορείτε να αυτοματοποιήσετε την ένταση ήχου, τη μετατόπιση, το τέμπο και άλλες ρυθμίσεις, προσθέτοντας σημεία αυτοματισμού σε μια καμπύλη αυτοματισμού και μετά μεταφέροντας τα σημεία αυτοματισμού για να αλλάξετε την τιμή των ρυθμίσεων με την πάροδο του χρόνου.

μέτρο Μια κανονική ομάδα μπιτ, που ακούγονται μαζί ως ένας μεγαλύτερος ρυθμικός παλμός ενός κομματιού μουσικής. Το μέτρο (ή μετρικός οπλισμός — time signature) ενός έργου δείχνει τον αριθμό των μπιτ σε κάθε μέτρο και την αξία της νότας κάθε μπιτ. Στη μουσική σημειογραφία, τα μέτρα διαχωρίζονται με κατακόρυφες γραμμές μουσικής.

μπιτ Ο κανονικός, επαναλαμβανόμενος ρυθμικός παλμός ενός κομματιού μουσικής. Το μέτρο (ή μετρικός οπλισμός — time signature) ενός έργου δείχνει τον αριθμό των μπιτ σε κάθε μέτρο και την αξία της νότας κάθε μπιτ. Δείτε επίσης μέτρο.

π.α.λ.Σύντμηση της φράσης μπιτ ανά λεπτό. Το π.α.λ. υποδεικνύει το τέμπο ενός κομματιού μουσικής. Δείτε επίσης τέμπο.

συγχορδία Ένα σύνολο νοτών που παίζονται μαζί. Οι συγχορδίες μπορεί να είναι μείζονες ή ελάσσονες και μπορούν επίσης να έχουν και μια εβδόμη (7η) ή άλλες πρόσθετες νότες. Όταν αναπαράγετε μια συγχορδία σε ένα κανάλι οργάνου λογισμικού, το όνομα της συγχορδίας εμφανίζεται στην οθόνη LCD.

chorus (ρεφρέν) (1) Τμήμα ενός τραγουδιού που συνήθως επαναλαμβάνεται μεταξύ των στροφών. (2) Εφέ που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ήχου με πολλές φωνές ή όργανα που αναπαράγονται μαζί με την επανάληψη ενός ήχου και με ελαφρές μεταβολές στον χρονισμό των επαναλήψεων.

clav Συντόμευση του clavichord, δηλαδή κλειδοκύμβαλο, που είναι ένα όργανο με πλήκτρα. Ο ήχος του κλειδοκύμβαλου δημιουργείται με τράβηγμα — αντί με χτύπημα— των χορδών. Ο ήχος του μοιάζει περισσότερο με ήχο κιθάρας παρά πιάνου. Το GarageBand περιλαμβάνει μια ποικιλία ήχων οργάνου λογισμικού κλειδοκύμβαλου.

περικοπή Αναφέρεται στην παραμόρφωση του ήχου, που προκαλείται όταν το επίπεδο της έντασης ήχου υπερβαίνει το μέγιστο που μπορούν να αναπαράγουν καθαρά τα ηχεία ή άλλος εξοπλισμός. Όταν προκαλείται περικοπή σε ένα κανάλι, ο μετρητής επιπέδου του καναλιού (βρίσκεται στην κεφαλίδα του καναλιού) εκπέμπει κόκκινο.

συμπιεστής Ένα εφέ που εξομαλύνει τη διαφορά ανάμεσα στα δυνατότερα και απαλότερα μέρη ενός τραγουδιού ή καναλιού ώστε να παράγεται πιο ομοιόμορφος ήχος. Η συμπίεση μπορεί να κάνει έναν ήχο καναλιού να ακούγεται περισσότερο εστιασμένος ή «ζωηρός» και να κάνει το τραγούδι να ακούγεται καλύτερα όταν αναπαράγεται σε εξοπλισμό με μικρό δυναμικό εύρος. Το GarageBand περιλαμβάνει έναν συμπιεστή σε κάθε κανάλι οργάνου και στο κύριο κανάλι.

γραμμή ελέγχου Ένα οριζόντιο εργαλείο επάνω από την περιοχή «Κανάλια» που περιλαμβάνει ένα σύνολο χειριστηρίων, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εμφανίσετε και να κρύψετε διαφορετικά τμήματα του GarageBand, να ελέγξετε την αναπαραγωγή, να αλλάξετε τις ρυθμίσεις έργου και να εκτελέσετε άλλες λειτουργίες. Το παράθυρο «Μαθήματα μουσικής» έχει τη δική του γραμμή ελέγχου, με χειριστήρια που χρησιμοποιείτε κατά την παρακολούθηση ενός μαθήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Το παράθυρο τουGarageBand.

Core Audio Ένα τυποποιημένο σύστημα προγραμμάτων οδήγησης ήχου για όλους τους υπολογιστές Macintosh που εκτελούν το Mac OS X. Το Core Audio αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του OS X, επιτρέποντας την πρόσβαση σε όλες τις διεπαφές ήχου που είναι συμβατές με το Core Audio. Το GarageBand είναι συμβατό με υλισμικό ήχου που είναι συμβατό με Core Audio.

Core MIDI Ένα τυποποιημένο σύστημα προγραμμάτων οδήγησης MIDI για όλους τους υπολογιστές Mac που εκτελούν το Mac OS X. Το Core MIDI αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του OS X και έτσι μπορείτε να συνδέετε οποιεσδήποτε συσκευές MIDI που είναι συμβατές με το Core MIDI. Το GarageBand είναι συμβατό με υλισμικό MIDI που είναι συμβατό με Core MIDI.

μέτρηση εισόδου Όρος για αρκετά μπιτ μετρονόμου που ακούγονται πριν από την έναρξη μιας εγγραφής (ή αναπαραγωγής), συνήθως για ένα μέτρο. Η χρήση μιας μέτρησης εισόδου μπορεί να σας βοηθήσει να πραγματοποιήσετε μια εγγραφή σε συγχρονισμό με το τέμπο του έργου. Η γραμμή ελέγχου περιλαμβάνει ένα κουμπί μέτρησης εισόδου Κουμπί μέτρησης εισόδου για να ελέγχετε τη μέτρηση εισόδου.

κυκλική περιοχή Μια οριζόμενη περιοχή που χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σε ένα συγκεκριμένο τμήμα ενός έργου, για την εγγραφή πολλών λήψεων. Για να ορίσετε το τμήμα του έργου στο οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε την εγγραφή, ενεργοποιείτε την κυκλική περιοχή και μετά σύρετε τα άκρα της κυκλικής περιοχής στην περιοχή κάτω από τον χάρακα. Κατά την εγγραφή και την αναπαραγωγή του έργου, η κεφαλή αναπαραγωγής επιστρέφει στο σημείο αρχής της κυκλικής περιοχής κάθε φορά που φτάνει στο τέλος της περιοχής.

decibel (dB) Τρόπος μέτρησης της έντασης ή της ακουστότητας ενός ήχου. Στην κλίμακα decibel, το 1 dB περίπου είναι η μικρότερη μεταβολή ήχου που μπορεί να αντιληφθεί το ανθρώπινο αυτί.

παραμόρφωση (1) Τραχύς ή οξύς ήχος, που συνήθως παράγεται όταν το επίπεδο της έντασης ήχου υπερβαίνει το μέγιστο που μπορεί να αναπαραχθεί καθαρά από κάποιον εξοπλισμό ήχου. (2) Εφέ που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία τραχύτερου και δυνατότερου ήχου, παρόμοιο με το εφέ υπεροδήγησης (overdrive).

Drummer Δυνατότητα στο GarageBand που σας επιτρέπει να προσθέσετε έναν εικονικό ντράμερ στο έργο σας, χρησιμοποιώντας ένα κανάλι Drummer. Μπορείτε να επεξεργαστείτε την ερμηνεία του ντράμερ στον Επεξεργαστή drummer.

Επεξεργαστής drummer Πρόγραμμα επεξεργασίας στο GarageBand που σας επιτρέπει να τροποποιήσετε το στιλ παιξίματος του εικονικού ντράμερ, επιλέγοντας προεπιλογές και προσαρμόζοντας μεμονωμένες ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των παραλλαγών μοτίβου του κομματιού στα σετ και των ρυθμίσεων γεμίσματος.

δυναμική (1) Η διαφορά ανάμεσα στα χαμηλότερα και υψηλότερα επίπεδα έντασης ενός ήχου ή καναλιού. Ορισμένες φορές ονομάζεται δυναμικό εύρος. (2) Αλλαγή που συμβαίνει με την πάροδο του χρόνου.

ηχώ Ένα εφέ με το οποίο ένας ήχος αναπαράγεται επανειλημμένα με χρονική καθυστέρηση, δημιουργώντας συχνά την αίσθηση ότι ο ήχος παράγεται σε έναν μεγάλο χώρο. Ορισμένες φορές ονομάζεται καθυστέρηση.

πρόγραμμα επεξεργασίας (επεξεργαστής) Περιοχή του GarageBand που εμφανίζει μια κοντινή προβολή ενός τμήματος του καναλιού στην περιοχή «Κανάλια». Στο πρόγραμμα επεξεργασίας, που βρίσκεται κάτω από την περιοχή «Κανάλια», μπορείτε να επεξεργαστείτε περιοχές και από εγγραφές και από Apple Loop. Τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στο πρόγραμμα επεξεργασίας, καθώς και οι τύποι των αλλαγών που μπορείτε να κάνετε, εξαρτώνται από τον τύπο του καναλιού που είναι επιλεγμένο — ένα κανάλι ήχου ή ένα κανάλι οργάνου λογισμικού.

εφέ Ένας αλγόριθμος υπολογιστή (ή μια συσκευή υλισμικού) που τροποποιεί τον ήχο ενός καναλιού. Στα πιο γνωστά είδη μουσικής συχνά χρησιμοποιούνται εφέ για να προστίθεται συγκεκριμένο ύφος σε διαφορετικούς ήχους. Το GarageBand περιλαμβάνει μια ποικιλία εφέ επαγγελματικής ποιότητας, όπως εφέ συμπιεστή, ισοσταθμιστή (EQ), ηχούς και αντήχησης.

EQ Σύντμηση της λέξης equalizer (ισοσταθμιστής) ή equalization (ισοστάθμιση). Ο ισοσταθμιστής είναι ένα εφέ που χρησιμοποιείται πολύ συχνά και σας επιτρέπει να διαμορφώνετε συγκεκριμένες συχνότητες ενός ήχου. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ισοσταθμιστή για να κάνετε και ανεπαίσθητες αλλά και πολύ έντονες αλλαγές στην ποιότητα ενός καναλιού ή τραγουδιού.

σταδιακό σβήσιμο Ένα εφέ σταδιακού σβησίματος (fade-out) δημιουργείται με το σταδιακό χαμήλωμα της έντασης του ήχου ενός καναλιού ή τραγουδιού μέχρι την πλήρη σίγασή του, συνήθως στο τέλος του τραγουδιού. Στο GarageBand, μπορείτε να προσθέσετε ένα αυτόματο σταδιακό σβήσιμο σε ένα κανάλι, ή να προσθέσετε ένα εφέ σταδιακής εμφάνισης ή σταδιακού σβησίματος χειροκίνητα στην καμπύλη αυτοματισμού έντασης ήχου του καναλιού.

φίλτρο Ένα εφέ που επιτρέπει ορισμένες συγκεκριμένες συχνότητες ενός ήχου ενώ αποκλείει («φιλτράρει») ή εξασθενεί άλλες. Το GarageBand περιλαμβάνει μια ποικιλία φίλτρων ισοσταθμιστή, καθώς και ένα εφέ αυτόματου φίλτρου.

flanger Ένα εφέ που γεμίζει έναν ήχο αναπαράγοντάς τον επανειλημμένα, όπου οι διαφορετικές επαναλήψεις είναι ελαφρώς αποσυγχρονισμένες από τον αρχικό ήχο. Το GarageBand περιλαμβάνει ένα εφέ Flanger, καθώς και ένα εφέ stompbox flanger για κανάλια ηλεκτρικής κιθάρας.

Χρόνος Flex Ένας τρόπος για να επεξεργάζεστε τον χρονισμό των νοτών και των μπιτ σε περιοχές ήχου χρησιμοποιώντας δείκτες flex. Στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου, μπορείτε να προσθέσετε έναν δείκτη flex στο συγκεκριμένο τμήμα της κυματομορφής που θέλετε να επεξεργαστείτε. Αν κάνετε κλικ σε μια κορυφή στην κυματομορφή (στην επονομαζόμενη μετάβαση), προστίθεται ένας δείκτης flex που μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για να μετακινήσετε αυτό το τμήμα της κυματομορφής, ώστε να ευθυγραμμίζεται με ένα μπιτ ή με ένα γεγονός σε ένα άλλο κανάλι. Οι δείκτες flex προστίθενται επίσης στα προηγούμενα και στα επόμενα σημεία μετάβασης. Αφού προσθέσετε δείκτες flex σε μια περιοχή ήχου, μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε για να τροποποιήσετε τον χρόνο —να τον συμπιέσετε ή να τον επεκτείνετε— στο ηχητικό υλικό.

fuzz Ένας τύπος έντονης παραμόρφωσης που συνήθως εφαρμόζεται σε ένα κανάλι ηλεκτρικής κιθάρας για να ακούγεται πιο γεμάτο και τραχύ. Το GarageBand περιλαμβάνει ένα εφέ stompbox «Μηχανή Fuzz» που μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε κανάλια ηλεκτρικής κιθάρας.

ενίσχυση Παρόμοιο με την ένταση ήχου, αλλά πιο συγκεκριμένα αναφέρεται σε μια αύξηση του επιπέδου ενός ηλεκτρονικού ηχητικού σήματος. Μπορείτε να προσαρμόσετε την ενίσχυση σε έναν ενισχυτή σε ένα κανάλι ηλεκτρικής κιθάρας για να κάνετε τον ήχο πιο ελαφρύ και πιο καθαρό, ή πιο δυνατό και πιο παραμορφωμένο.

πλέγμα Εργαλείο που μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να στοιχίζετε στοιχεία στην περιοχή «Κανάλια» και στο πρόγραμμα επεξεργασίας με μέτρα και μπιτ στον χάρακα. Όταν ενεργοποιείτε το πλέγμα, οι ακόλουθες ενέργειες προκαλούν συγκράτηση στην πλησιέστερη θέση του πλέγματος στην περιοχή «Κανάλια»: μεταφορά loop, μετακίνηση και αλλαγή μεγέθους περιοχών, μετακίνηση της κεφαλής αναπαραγωγής, προσαρμογή της κυκλικής περιοχής και μετακίνηση σημείων αυτοματισμού.

κανάλι groove Κανάλι που ορίζετε να αντιστοιχίζεται (να συγχρονίζεται) με τον χρονισμό άλλων καναλιών στο έργο. Κατά την αναπαραγωγή του έργου, τα άλλα κανάλια προσαρμόζουν τον χρονισμό τους ώστε να ταιριάζει με τον χρονισμό του καναλιού groove. Μόνο ένα κανάλι σε κάθε έργο μπορεί να είναι το κανάλι groove.

πηγή εισόδου Μια ρύθμιση που πρέπει να επιλέγετε στο GarageBand προκειμένου να ακούτε ήχο από ένα μικρόφωνο, μια ηλεκτρική κιθάρα ή κάποιο άλλο ηλεκτρικό όργανο στο GarageBand. Μπορείτε να ορίσετε την πηγή εισόδου κατά την προσθήκη ενός καναλιού ήχου.

intro Συντόμευση της λέξης introduction (εισαγωγή). Το αρχικό μέρος ενός τραγουδιού, που συνήθως διαρκεί μέχρι την αρχή της πρώτης στροφής.

κλειδί Ο μουσικός όρος για μια κλίμακα (μια σειρά από νότες) που ξεκινά από μια συγκεκριμένη νότα ή τονικό ύψος. Η νότα αυτή ονομάζεται ρίζα ή τονικότητα της κλίμακας. Στο GarageBand, μπορείτε να ορίσετε το κλειδί όταν δημιουργείτε ένα νέο έργο και να το αλλάζετε στην οθόνη LCD, ενώ εργάζεστε σε ένα έργο.

LCD Συντόμευση του όρου liquid crystal display (οθόνη υγρών κρυστάλλων). Η οθόνη LCD βρίσκεται στο κέντρο της γραμμής ελέγχου, επάνω από την περιοχή «Κανάλια». Εμφανίζει την τρέχουσα θέση της κεφαλής αναπαραγωγής και μπορεί να εμφανίζει το τέμπο, το κλειδί και το μέτρο του έργου. Ανάλογα με τη λειτουργία LCD που θα επιλέγετε, μπορείτε να ελέγχετε διαφορετικές πτυχές ενός έργου.

Βιβλιοθήκη Μια περιοχή στο GarageBand, που βρίσκεται στα αριστερά της περιοχής «Κανάλια», όπου μπορείτε να προβάλετε και να επιλέξετε μια σύνδεση για το επιλεγμένο κανάλι. Δείτε επίσης σύνδεση.

κλείδωμα (καναλιών) Δυνατότητα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αποτρέψετε τις ακούσιες αλλαγές σε ένα κανάλι. Όταν ένα κανάλι είναι κλειδωμένο, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή σε αυτό, ούτε να επεξεργαστείτε ή να δημιουργήσετε νέες περιοχές. Μπορείτε να κλειδώνετε και να ξεκλειδώνετε κανάλια χρησιμοποιώντας το κουμπί Κλειδώματος Κουμπί Κλειδώματος σε κάθε κεφαλίδα καναλιού.

loop 1) Μια προεγγεγραμμένη περιοχή ήχου ή MIDI που έχει σχεδιαστεί για να αναπαράγεται επανειλημμένα. 2) Η αντιγραφή ή η δημιουργία διπλότυπου μιας περιοχής ώστε να επαναλαμβάνεται πολλές φορές. Δείτε επίσης Apple Loop.

Περιήγηση loop Μια περιοχή στο GarageBand όπου μπορείτε να αναζητήσετε γρήγορα loop με το όργανο, το είδος και την αίσθηση που θέλετε, να τα εξετάσετε σε προεπισκόπηση και να τα προσθέσετε σε ένα έργο. Η Περιήγηση loop έχει δύο προβολές: προβολή στήλης και προβολή κουμπιών. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε την Περιήγηση loop ώστε να ταιριάζει με τον τρόπο με τον οποίο δουλεύετε. Όταν ανοίγετε την Περιήγηση loop, αυτή εμφανίζεται στα δεξιά της περιοχής «Κανάλια».

κύριο κανάλι Ένα κανάλι που ελέγχει τον συνολικό ήχο ενός έργου. Μπορείτε να εμφανίσετε το κύριο κανάλι στην περιοχή «Κανάλια», καθώς και να επεξεργαστείτε τις καμπύλες αυτοματισμού κύριας έντασης ήχου, τονικού ύψους και τέμπο στο κύριο κανάλι. Μπορείτε να προσθέτετε και να επεξεργάζεστε εφέ για το κύριο κανάλι στην καρτέλα «Κύριο κανάλι» του τμήματος Smart Controls.

Περιήγηση πολυμέσων Περιοχή του GarageBand που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εισαγάγετε φωτογραφίες από τη βιβλιοθήκη σας iPhoto, τραγούδια από τη βιβλιοθήκη σας iTunes και ταινίες από τον φάκελό σας «Ταινίες» σε ένα έργο GarageBand. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε ένα άλλο έργο GarageBand στο τρέχον έργο.

μετρονόμος Μια συσκευή η οποία σημειώνει τακτικά χρονικά διαστήματα, όπως μουσικά μπιτ, παράγοντας έναν ήχο «κλικ». Στο GarageBand, χρησιμοποιείτε τον μετρονόμο κατά την εγγραφή ή την αναπαραγωγή ενός έργου. Μπορείτε επίσης να έχετε μια μέτρηση εισόδου που ξεκινά ένα μέτρο πριν ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

MIDI Ακρωνύμιο της φράσης Musical Instrument Digital Interface (Ψηφιακή διεπαφή μουσικών οργάνων). Πρότυπο πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων και υπολογιστών. Μπορείτε να παίζετε όργανα λογισμικού στο GarageBand χρησιμοποιώντας ένα μουσικό πληκτρολόγιο USB ή άλλα μουσικά πληκτρολόγια συμβατά με MIDI.

μίξη, Η ανάμιξη των τμημάτων ενός τραγουδιού σε ένα συνεκτικό σύνολο. Πραγματοποιείτε μίξη (μιξάρετε) σε ένα τραγούδι προσαρμόζοντας τη σχετική ένταση ήχου των καναλιών, μετατοπίζοντας κανάλια σε διαφορετικά μέρη του στερεοφωνικού πεδίου, προσθέτοντας εφέ και κάνοντας αλλαγές στο κύριο κανάλι. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε αυτοματισμούς για να αλλάζετε τη μίξη για διαφορετικά τμήματα ενός τραγουδιού.

παρακολούθηση Η ακρόαση του οργάνου ή του μικροφώνου που είναι συνδεδεμένο στην είσοδο του καναλιού ενώ παίζετε και πραγματοποιείτε εγγραφή στο GarageBand. Σε κάποιες περιπτώσεις, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε τα ηχεία του υπολογιστή σας αντί για ακουστικά, ίσως θα θέλετε να απενεργοποιείτε την παρακολούθηση ώστε να αποφεύγετε την ανάδραση.

μονοφωνικό Μικρόφωνο ή μουσικό όργανο (όπως μια ηλεκτρική κιθάρα) με μία μοναδική έξοδο. Ένα μικρόφωνο ή μουσικό όργανο που έχει και αριστερή και δεξιά έξοδο είναι στερεοφωνικό. Όταν επιλέγετε την πηγή εισόδου για ένα μικρόφωνο ή όργανο, θα πρέπει να επιλέγετε μια πηγή που να ταιριάζει με τη μορφή (μονοφωνικό ή στερεοφωνικό) του μικροφώνου ή οργάνου.

Κανάλι ταινίας Ένα κανάλι που εμφανίζει καρέ μιας ταινίας ως μικρογραφίες. Ο αριθμός των καρέ που προβάλλονται εξαρτάται από το επίπεδο ζουμ της περιοχής «Κανάλια». Όλα τα καρέ στοιχίζονται στα αριστερά εκτός από το τελευταίο καρέ, το οποίο στοιχίζεται στα δεξιά.

νότα Ο μουσικός όρος για το τονικό ύψος ή τη συχνότητα ενός ήχου. Οι πιο συνηθισμένες κλίμακες, μείζονες και ελάσσονες, έχουν 7 νότες, από τη Λα (A) έως τη Σολ (G). Η χρωματική κλίμακα έχει 12 νότες.

σημειογραφία Οπτική αναπαράσταση της μουσικής, που εμφανίζει νότες, παύσεις, μέτρα και άλλα μουσικά σύμβολα. Το πρόγραμμα επεξεργασίας του GarageBand περιλαμβάνει μια προβολή παρτιτούρας όπου μπορείτε να βλέπετε τα κανάλια οργάνων λογισμικού ως μουσική σημειογραφία.

οκτάβα Μια νότα που έχει είτε το διπλάσιο είτε το μισό τονικό ύψος μιας άλλης νότας. Οι νότες που απέχουν μία οκτάβα έχουν παρόμοιο ήχο και θεωρούνται ίδια νότα της κλίμακας (Λα, Σι, Ντο και ούτω καθεξής). Μεταξύ δύο νοτών που απέχουν μία οκτάβα υπάρχουν 12 ημιτόνια.

τέλος Το τελευταίο μέρος ενός τραγουδιού, το οποίο συχνά επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά ενώ ο ήχος σβήνει σταδιακά μέχρι πλήρη σίγαση.

overdrive (υπεροδήγηση) Ένα εφέ που προσομοιώνει τον ήχο ενός ενισχυτή λυχνίας, με αυξημένη ενίσχυση για να δημιουργείται ένας χαρακτηριστικός παραμορφωμένος ήχος. Το GarageBand περιλαμβάνει ένα εφέ Overdrive που μπορείτε να προσθέσετε σε οποιοδήποτε κανάλι, καθώς και εφέ stompbox overdrive που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε ένα κανάλι ηλεκτρικής κιθάρας.

pan Συντόμευση της λέξης panorama (πανόραμα). Η θέση του ήχου στο στερεοφωνικό πεδίο μεταξύ του αριστερού και του δεξιού ηχείου. Η πανοραμική θέση ενός καναλιού βοηθά να δημιουργηθεί η αίσθηση της κατεύθυνσης από την οποία προέρχεται ο ήχος. Μπορείτε να προσαρμόσετε την πανοραμική θέση για ένα κανάλι οργάνου χρησιμοποιώντας τον διακόπτη μετατόπισης στην κεφαλίδα καναλιού.

σύνδεση Στοιχείο που περιέχει τις ρυθμίσεις οργάνων, εφέ και δρομολόγησης που ελέγχουν τον ήχο ενός καναλιού. Όταν επιλέξετε μια σύνδεση στη Βιβλιοθήκη, αυτές οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται στο τρέχον επιλεγμένο κανάλι. Δείτε επίσης Βιβλιοθήκη.

phaser Ένα εφέ με το οποίο ένας ήχος αναπαράγεται επανειλημμένα, όπου οι επαναλήψεις αναπαράγονται σε διαφορετική φάση από τον αρχικό ήχο. Ένα εφέ phaser δημιουργεί έναν χαρακτηριστικό «μακρόσυρτο» ήχο, που μοιάζει με το πέρασμα αεριωθούμενου. Το GarageBand περιλαμβάνει ένα εφέ phaser, καθώς και ένα εφέ stompbox phaser για κανάλια ηλεκτρικής κιθάρας.

τονικό ύψος Το αισθητό υψηλότερο ή χαμηλότερο επίπεδο ενός ήχου. Στη μουσική, το τονικό ύψος ενός ήχου εκφράζεται ως μουσική νότα. Επιστημονικά, το τονικό ύψος αντιστοιχεί στη συχνότητα του ήχου, η οποία συνήθως εκφράζεται σε κύκλους ανά δευτερόλεπτο.

κεφαλή αναπαραγωγής Μια κατακόρυφη γραμμή στην περιοχή «Κανάλια» που δείχνει ποιο μέρος του έργου αναπαράγεται εκείνη τη στιγμή ή από πού θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή όταν κάνετε κλικ στο κουμπί αναπαραγωγής Κουμπί αναπαραγωγής . Η κεφαλή αναπαραγωγής εκτείνεται από το επάνω προς το κάτω μέρος της περιοχής «Κανάλια». Το τρίγωνο στην κορυφή της κεφαλής αναπαραγωγής δείχνει την τρέχουσα θέση της στον χάρακα.

Επιλογή έργου Η περιοχή στην οποία δημιουργείτε και ανοίγετε έργα του GarageBand. Όταν ανοίγετε το GarageBand, αυτό ανοίγει στην Επιλογή έργου ώστε να μπορείτε να ανοίξετε γρήγορα ένα πρόσφατο έργο ή να δημιουργήσετε ένα νέο έργο από ένα πρότυπο. Στην Επιλογή έργου μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικούς τύπους έργων. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε και να ανοίξετε Μαθήματα μουσικής από την Επιλογή έργου, καθώς και να προβάλετε, να δείτε σε προεπισκόπηση και να πραγματοποιήσετε λήψη μαθημάτων από το Store μαθημάτων.

περιοχή Ένα ορθογώνιο τμήμα στην περιοχή «Κανάλια» που αντιπροσωπεύει τις ηχογραφήσεις, τα loop και τα εισηγμένα αρχεία πολυμέσων σας. Κάθε φορά που πραγματοποιείτε εγγραφή ενός οργάνου ή μεταφέρετε ένα loop στην περιοχή «Κανάλια», δημιουργείτε μια περιοχή που περιέχει τη μουσική που εγγράψατε ή τη μουσική στο loop. Υπάρχουν διάφοροι τύποι περιοχών, οι οποίες έχουν διαφορετικά χρώματα στην προβολή «Κανάλια». Μπορείτε να επιλέξετε περιοχές στην περιοχή «Κανάλια» και να τις επεξεργαστείτε με διάφορους τρόπους, όπως να τις αντιγράψετε και να τις επικολλήσετε, να τις κάνετε να επαναλαμβάνονται, να αλλάξετε το μέγεθός τους, να τις διαχωρίσετε και να τις ενώσετε, να τους εφαρμόσετε τονική μεταφορά και να τις μετονομάσετε.

ρεμίξ Η δημιουργία μιας νέας έκδοσης ενός τραγουδιού με την προσθήκη ή την αφαίρεση υλικού, την αλλαγή εφέ και την πραγματοποίηση άλλων αλλαγών, ώστε η νέα έκδοση να είναι αισθητά διαφορετική.

reverb Συντόμευση της λέξης reverberation (αντήχηση). Ένα εφέ που αναδημιουργεί τον ήχο διαφορετικών ακουστικών χώρων αναπαράγοντας αντίγραφα ενός ήχου σε ελαφρώς μεταβαλλόμενους χρόνους και επίπεδα έντασης ήχου. Στο GarageBand, κάθε κανάλι περιλαμβάνει ένα εφέ κύριας αντήχησης, ενώ μπορείτε να προσθέσετε ένα εφέ αντήχησης καναλιού με διαφορετικές ρυθμίσεις.

χάρακας Ένα εργαλείο που εκτείνεται οριζόντια κατά μήκος του επάνω μέρους της περιοχής «Κανάλια» και εμφανίζει υποδιαιρέσεις του χρόνου είτε σε μέτρα και μπιτ είτε σε λεπτά και δευτερόλεπτα.

κλίμακα Ο μουσικός όρος για μια ομάδα σχετικών νοτών που σχηματίζει τη βάση για μια μελωδία, μια σειρά συγχορδιών ή ένα ολόκληρο τραγούδι. Οι πιο συνηθισμένες κλίμακες είναι η μείζων κλίμακα και η ελάσσων κλίμακα. Όταν ορίζετε το κλειδί για ένα έργο GarageBand, μπορείτε επίσης να ορίσετε αν θα χρησιμοποιεί τη μείζονα κλίμακα ή την ελάσσονα κλίμακα.

χειριστήριο οθόνης Ένα χειριστήριο που χρησιμοποιείτε για να αλλάξετε μια διαφορετική πτυχή του ήχου του καναλιού. Τα χειριστήρια οθόνης έχουν ετικέτες για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε ποια πτυχή του ήχου επηρεάζει το καθένα. Δείτε επίσης Smart Control.

ημιτόνιο Η μικρότερη απόσταση ή χρονικό διάστημα μεταξύ δύο νοτών. Οι μεγαλύτερες αποστάσεις μετρώνται με το πλήθος των ημιτόνιων. Μεταξύ κάθε οκτάβας υπάρχουν 12 ημιτόνια.

Smart Control Ένα σύνολο χειριστηρίων οθόνης που σας επιτρέπει να ελέγχετε εύκολα τον ήχο του επιλεγμένου καναλιού. Τα Smart Control μπορούν να ελέγχουν παραμέτρους γραμμών καναλιού και προσθηκών, όπως όργανα λογισμικού και εφέ. Δείτε επίσης χειριστήριο οθόνης.

όργανο λογισμικού Στο GarageBand, μια εγγραφή από ένα κλαβιέ USB ή MIDI ονομάζεται όργανο λογισμικού. Όταν αναπαράγετε ένα έργο, ο υπολογιστής σας παράγει τον ήχο των οργάνων λογισμικού του έργου. Το GarageBand περιλαμβάνει κανάλια οργάνων λογισμικού, στα οποία πραγματοποιείτε εγγραφές και επεξεργάζεστε εγγραφές οργάνων λογισμικού και loop. Οι μεμονωμένες περιοχές μιας εγγραφής οργάνου λογισμικού ονομάζονται περιοχές MIDI.

στερεοφωνικό Ένα μικρόφωνο ή μουσικό όργανο με ξεχωριστή αριστερή και δεξιά έξοδο. Ένα μικρόφωνο ή μουσικό όργανο που έχει μόνο μία έξοδο είναι μονοφωνικό. Όταν επιλέγετε την πηγή εισόδου για ένα μικρόφωνο ή όργανο, θα πρέπει να επιλέγετε μια πηγή που να ταιριάζει με τη μορφή (μονοφωνικό ή στερεοφωνικό) του μικροφώνου ή οργάνου.

stompbox Ένα πεντάλ εφέ κιθάρας που ο κιθαρίστας μπορεί να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί γρήγορα πατώντας ένα κουμπί με το πόδι του. Στο GarageBand, κάθε κανάλι ηλεκτρικής κιθάρας περιλαμβάνει ένα σύνολο εφέ stompbox που μπορείτε να προσθέτετε και να επεξεργάζεστε.

TAB, tablature (ταμπλατούρα) Τύπος μουσικής σημειογραφίας που δείχνει στους οργανοπαίκτες πού πρέπει να τοποθετήσουν τα δάχτυλά τους, για παράδειγμα, στην ταστιέρα μιας κιθάρας. Στα μαθήματα κιθάρας στο GarageBand, οι νότες και οι συγχορδίες μπορούν να εμφανίζονται τόσο σε σημειογραφία TAB όσο και στην τυπική σημειογραφία.

λήψη Ο όρος που χρησιμοποιείται για μία εγγραφή από μια σειρά εγγραφών για μια ενότητα ή ένα τμήμα ενός τραγουδιού. Οι μουσικοί συχνά εγγράφουν αρκετές λήψεις στη σειρά και μετά επιλέγουν αυτή που τους αρέσει περισσότερο, ή επεξεργάζονται τα καλύτερα τμήματα κάθε λήψης και τα συνδυάζουν σε μία λήψη ή αλλιώς «συνδυασμό» (comp). Χρησιμοποιώντας την κυκλική περιοχή, μπορείτε να εγγράψετε πολλές λήψεις και μετά να επιλέξετε αυτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

τέμπο Η ταχύτητα ή ο ρυθμός επανάληψης των ρυθμικών μπιτ σε ένα τραγούδι, που μετράται σε μπιτ ανά λεπτό (μ.α.λ.). Όταν δημιουργείτε ένα νέο έργο, μπορείτε να ορίσετε το τέμπο στην Επιλογή έργου.

μέτρο (μετρικός οπλισμός) Μουσικός όρος που ορίζει πώς διαιρείται σε μέτρα και μπιτ ο μουσικός χρόνος. Κάθε έργο GarageBand έχει ένα μέτρο, που περιέχει δύο αριθμούς και μοιάζει με κλάσμα. Ο πρώτος αριθμός δείχνει τον αριθμό των μπιτ σε κάθε μέτρο και ο δεύτερος δείχνει την αξία του μπιτ (τον τύπο της νότας που θα έχει ένα μπιτ).

χρονισμός Η ακρίβεια με την οποία οι νότες και τα άλλα μουσικά γεγονότα συγχρονίζονται με τα μέτρα και τα μπιτ ενός τραγουδιού ή με μια συγκεκριμένη αξία νότας.

κανάλι Οι οριζόντιες γραμμές στην περιοχή «Κανάλια» σάς βοηθούν να οργανώσετε τη μουσική σας και να ελέγχετε τον ήχο των εγγραφών, τα loop και άλλα υλικά σε ένα έργο. Στα κανάλια εγγράφετε φωνές, όργανα και άλλους ήχους και διευθετείτε τις περιοχές που δημιουργούνται από εγγραφές, loop και άλλα υλικά. Υπάρχουν τρεις τύποι καναλιών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε ένα έργο GarageBand: κανάλια ήχου, κανάλια οργάνων λογισμικού και κανάλια ηλεκτρικής κιθάρας.

κεφαλίδα καναλιού Μια περιοχή σε κάθε κανάλι που δείχνει το όνομα και το εικονίδιο του καναλιού. Κάθε κεφαλίδα καναλιού έχει επίσης ένα σύνολο χειριστηρίων που μπορείτε να χρησιμοποιείτε για τη σίγαση, την απομόνωση (σόλο) και το κλείδωμα του καναλιού, για να ορίζετε το επίπεδο της έντασης ήχου και τη θέση του καναλιού, καθώς και για να ελέγχετε το επίπεδο του καναλιού.

περιοχή «Κανάλια» Το κύριο τμήμα του παραθύρου του GarageBand. Στην περιοχή «Κανάλια» εμφανίζεται μια οπτική αναπαράσταση του χρόνου που μετακινείται από τα αριστερά προς τα δεξιά. Για να δομήσετε ένα έργο, προσθέτετε loop, εγγραφές ή άλλο υλικό σε κανάλια στην περιοχή «Κανάλια». Κάθε κανάλι εκτείνεται οριζόντια στην περιοχή «Κανάλια» από την αρχή μέχρι το τέλος και σας επιτρέπει να οργανώνετε και να ελέγχετε τον ήχο ενός οργάνου στο έργο.

τονική μεταφορά Η αλλαγή του τονικού ύψους μιας περιοχής, ενός καναλιού ή ενός έργου ώστε να αναπαράγεται σε διαφορετικό κλειδί. Μπορείτε να εκτελείτε τονική μεταφορά περιοχών σε ένα κανάλι χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό τονικού ύψους στο πρόγραμμα επεξεργασίας, καθώς και να εκτελείτε τονική μεταφορά ενός ολόκληρου έργου ή ενός μέρους του χρησιμοποιώντας την καμπύλη αυτοματισμού «Κύριος τόνος».

κούρδισμα, κουρδιστήρι Η ρύθμιση των κλειδιών κουρδίσματος στην κεφαλή μιας κιθάρας ώστε να συντονίζονται με ένα τυπικό τονικό ύψος αναφοράς (με βάση τη Λα = 440Hz). Το GarageBand περιλαμβάνει ένα κουρδιστήρι που μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να κουρδίζετε με οπτικό τρόπο την κιθάρα σας ενώ δουλεύετε σε ένα έργο ή παρακολουθείτε κάποιο μάθημα.

ταχύτητα (velocity) Ένα μέτρο του πόσο δυνατά πατάτε κάθε πλήκτρο καθώς παίζετε σε ένα κλαβιέ USB (ή MIDI). Οι νότες οργάνου λογισμικού που παίζονται σε μεγαλύτερη ταχύτητα ακούγονται διαφορετικά από τις νότες που παίζονται σε χαμηλότερη ταχύτητα.

ένταση ήχου Η αντιληπτή ακουστότητα ενός ήχου, που μετράται σε decibel. Το GarageBand σας επιτρέπει να ελέγχετε τη συνολική ένταση ήχου ενός έργου χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό κύριας έντασης ήχου, καθώς και να ελέγχετε την ένταση ήχου μεμονωμένων καναλιών με το ρυθμιστικό έντασης ήχου σε κάθε κεφαλίδα καναλιού.