Πρόγραμμα επεξεργασίας Drummer

Εάν προσθέσετε ένα κανάλι Drummer σε ένα έργο, μπορείτε να προβάλλετε και να επεξεργάζεστε τις παραμέτρους καναλιού και περιοχής Drummer στο Πρόγραμμα επεξεργασίας Drummer.

Στην αριστερή πλευρά του Προγράμματος επεξεργασίας Drummer εμφανίζονται ρυθμίσεις για το κανάλι Drummer, συμπεριλαμβανομένων ειδών και drummer. Στη δεξιά πλευρά εμφανίζονται παράμετροι για την επιλεγμένη περιοχή Drummer, συμπεριλαμβανομένων προεπιλογών, μιας επιφάνειας XY για την προσαρμογή της πολυπλοκότητας και της ακουστότητας της περιοχής ερμηνείας καθώς και χειριστήρια για την επεξεργασία των παραμέτρων ερμηνείας, συμπεριλαμβανομένων παραλλαγών μοτίβου στα μέρη του σετ τυμπάνων και ρυθμίσεων γεμίσματος.

Εικόνα. Πρόγραμμα επεξεργασίας Drummer.
  • Περιοχή ειδών και drummer: Επιλέξτε ένα είδος για προβολή των drummer για το συγκεκριμένο είδος και μετά επιλέξτε το drummer για το κανάλι.

  • Λίστα προεπιλογών Drummer: Επιλέξτε μια προεπιλογή για την επιλεγμένη περιοχή Drummer. Η προεπιλογή αποτελείται από όλες τις ρυθμίσεις περιοχής, οι οποίες είναι ορατές στη δεξιά πλευρά της περιοχής προεπιλογών.

  • Επιφάνεια XY: Προσαρμογή της πολυπλοκότητας και της ακουστότητας της περιοχής ερμηνείας.

  • Χειριστήρια σετ τυμπάνων: Ενεργοποιήστε διαφορετικά όργανα και επιλέξτε παραλλαγή για τα μέρη των τυμπάνων και των κρουστών. Επίσης μπορείτε να επιλέξετε αναπαραγωγή μισού χρόνου ή διπλού χρόνου για ταμπούρα και μπάσα.

  • Χειριστήρια ερμηνείας: Προσαρμογή του αριθμού και του μήκους γεμισμάτων με χρήση του διακόπτη γεμισμάτων. Προσαρμογή της τυχαίας σειράς της περιοχής ερμηνείας με χρήση του διακόπτη σουίνγκ.

Άνοιγμα του Προγράμματος επεξεργασίας Drummer

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Κάντε διπλό κλικ σε μια περιοχή Drummer σε ένα κανάλι Drummer.

  • Επιλέξτε μία ή περισσότερες περιοχές Drummer σε ένα κανάλι Drummer και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Προγραμμάτων επεξεργασίας Κουμπί Προγραμμάτων επεξεργασίας στη γραμμή ελέγχου.

  • Επιλέξτε ένα κανάλι Drummer και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Προγραμμάτων επεξεργασίας Κουμπί Προγραμμάτων επεξεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Προγράμματος επεξεργασίας Drummer, ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση Προγράμματος επεξεργασίας Drummer.