Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου

Το Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου εμφανίζει τις νότες σε περιοχές MIDI ως ορθογώνια σε ένα πλέγμα χρόνου. Η θέση κάθε νότας εμφανίζει το χρονικό σημείο όπου ξεκινά η αναπαραγωγή της, τη διάρκειά της (μήκος) και το τονικό ύψος.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε μεμονωμένες νότες μετακινώντας τις, αλλάζοντας το μέγεθός τους, μεταφέροντάς τις κάθετα για να αλλάξετε το τονικό ύψος τους και με μια ποικιλία άλλων τρόπων.

Εικόνα. Το Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου
  • Γραμμή μενού του Προγράμματος επεξεργασίας πιάνου: Περιέχει το κουμπί σχεδίασης MIDI, το κουμπί Σύλληψης και το ρυθμιστικό ζουμ.

  • Επιθεωρητής του Προγράμματος επεξεργασίας πιάνου: Περιέχει χειριστήρια για τον κβαντισμό χρονισμού νοτών και για την προσαρμογή του τονικού ύψους και της ταχύτητας νοτών.

  • Περιοχή προβολής: Εμφανίζει τις νότες στην περιοχή ή τις περιοχές MIDI ως μέτρα σε ένα πλέγμα χρόνου.

  • Χάρακας: Εμφανίζει χρονικές υποδιαιρέσεις, ώστε να μπορείτε να ευθυγραμμίσετε και να επεξεργαστείτε νότες σε ακριβείς θέσεις χρόνου.

  • Κεφαλή αναπαραγωγής: Εμφανίζει την τρέχουσα θέση αναπαραγωγής.

Άνοιγμα του Προγράμματος επεξεργασίας πιάνου

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Διπλό κλικ σε μια περιοχή MIDI στην περιοχή «Κανάλια».

  • Επιλέξτε ένα κανάλι οργάνου λογισμικού και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργαστών Κουμπί Προγραμμάτων επεξεργασίας στη γραμμή ελέγχου.

  • Επιλέξτε ένα κανάλι οργάνου λογισμικού και μετά επιλέξτε «Προβολή» > «Εμφάνιση προγραμμάτων επεξεργασίας».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Προγράμματος επεξεργασίας πιάνου, ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση του Προγράμματος επεξεργασίας πιάνου.