Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας

Το Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας εμφανίζει περιοχές MIDI ως μουσική σημειογραφία, περιλαμβάνοντας νότες, παύσεις και διατήρηση σημαδιών πεντάλ. Μπορείτε να προσθέτετε και να επεξεργάζεστε νότες και άλλα μουσικά σύμβολα.

Εικόνα. Το Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας.
  • Γραμμή μενού Προγράμματος επεξεργασίας παρτιτούρας: Περιέχει το αναδυόμενο μενού «Πλέγμα» και το ρυθμιστικό ζουμ.

  • Επιθεωρητής Προγράμματος επεξεργασίας παρτιτούρας: Περιέχει χειριστήρια για τον κβαντισμό χρονισμού νοτών και για την προσαρμογή του τονικού ύψους και της ταχύτητας νοτών.

  • Περιοχή προβολής: Εμφανίζει τις νότες στις περιοχές MIDI ως μουσική σημειογραφία.

  • Χάρακας: Εμφανίζει χρονικές υποδιαιρέσεις, ώστε να μπορείτε να ευθυγραμμίσετε και να επεξεργαστείτε νότες σε ακριβείς θέσεις χρόνου.

  • Κεφαλή αναπαραγωγής: Εμφανίζει την τρέχουσα θέση αναπαραγωγής.

Άνοιγμα του Προγράμματος επεξεργασίας παρτιτούρας

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Διπλό κλικ σε μια περιοχή MIDI στην περιοχή «Κανάλια» και μετά κλικ στην «Παρτιτούρα».

  • Επιλέξτε ένα κανάλι οργάνου λογισμικού, κάντε κλικ στο κουμπί προγραμμάτων επεξεργασίας Κουμπί Προγραμμάτων επεξεργασίας στη γραμμή ελέγχου και μετά κάντε κλικ στην «Παρτιτούρα».

  • Επιλέξτε ένα κανάλι οργάνου λογισμικού, επιλέξτε «Προβολή» > «Εμφάνιση προγραμμάτων επεξεργασίας» και μετά κάντε κλικ στην «Παρτιτούρα».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Προγράμματος επεξεργασίας παρτιτούρας, ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση του Προγράμματος επεξεργασίας παρτιτούρας.