Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου

Το Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου προβάλλει την κυματομορφή ήχου των περιοχών σε ένα κανάλι ήχου. Μπορείτε να κάνετε αντιγραφή, επικόλληση, μετακίνηση, περικοπή, διαχωρισμό και συνένωση περιοχών ήχου. Χρησιμοποιώντας το πλέγμα του Προγράμματος επεξεργασίας ήχου, μπορείτε να ευθυγραμμίσετε με ακρίβεια επεξεργασίες με συγκεκριμένα χρονικά σημεία.

Εικόνα. Το Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου.
  • Γραμμή μενού Προγράμματος επεξεργασίας ήχου: Περιέχει κουμπιά Flex και Σύλληψης και ένα ρυθμιστικό ζουμ.

  • Επιθεωρητής Προγράμματος επεξεργασίας ήχου: Περιέχει χειριστήρια για τη διόρθωση του τονικού ύψους, τον κβαντισμό χρόνου και την τονική μεταφορά.

  • Προβολή κυματομορφής: Δείχνει την κυματομορφή ήχου για την περιοχή σε ένα πλέγμα χρόνου.

  • Χάρακας: Δείχνει υποδιαιρέσεις του χρόνου, ώστε να μπορείτε να ευθυγραμμίσετε περιοχές και να κάνετε επεξεργασίες σε ακριβείς θέσεις χρόνου.

  • Κεφαλή αναπαραγωγής: Αναπαριστά την τρέχουσα θέση αναπαραγωγής.

Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε μεμονωμένες νότες και μπιτ στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου χρησιμοποιώντας το Flex Time. Όλες οι επεξεργασίες στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου είναι μη καταστροφικές, ώστε να μπορείτε πάντα να επιστρέφετε στις αρχικές σας εγγραφές.

Άνοιγμα του Προγράμματος επεξεργασίας ήχου

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Κάντε διπλό κλικ σε μια περιοχή ήχου στην περιοχή «Κανάλια»

  • Επιλέξτε ένα κανάλι ήχου και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Προγραμμάτων επεξεργασίας Κουμπί Προγραμμάτων επεξεργασίας στη γραμμή ελέγχου.

  • Επιλέξτε ένα κανάλι ήχου και μετά επιλέξτε «Προβολή» > «Εμφάνιση Προγραμμάτων επεξεργασίας».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Προγράμματος επεξεργασίας ήχου, ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση του Προγράμματος επεξεργασίας ήχου. Για πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποίηση επεξεργασιών Flex, ανατρέξτε στην ενότητα Επεξεργασία του χρονισμού νοτών και μπιτ.