Περιοχή «Κανάλια»

Η περιοχή «Κανάλια» είναι ο κύριος χώρος εργασίας του GarageBand, όπου εγγράφετε και διευθετείτε τις περιοχές ήχου και MIDI για να δημιουργήσετε το έργο σας. Τα κύρια στοιχεία της περιοχής «Κανάλια» είναι:

Εικόνα. Η περιοχή «Κανάλια».
  • Γραμμή μενού περιοχής «Κανάλια»: Περιέχει χειριστήρια για την προσθήκη καναλιών, την εμφάνιση της αυτοματοποίησης καναλιού, ένα κουμπί Σύλληψης και ένα ρυθμιστικό ζουμ.

  • Χάρακας: Δείχνει υποδιαιρέσεις χρόνου, είτε σε μέτρα και μπιτ είτε σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. Ο χάρακας σάς επιτρέπει να ευθυγραμμίζετε στοιχεία στην περιοχή «Κανάλια» και έχει πρόσθετες χρήσεις για διάφορες εργασίες αναπαραγωγής και εγγραφής.

  • Κεφαλίδες καναλιών: Κάθε κανάλι έχει μια κεφαλίδα που δείχνει το όνομα και το εικονίδιο του καναλιού και περιλαμβάνει χειριστήρια για τη σίγαση ή την απομόνωση του καναλιού, την προετοιμασία του καναλιού για εγγραφή και άλλες λειτουργίες.

  • Κανάλια: Όλες οι περιοχές ήχου, MIDI και Drummer εμφανίζονται σε οριζόντιες λωρίδες που ονομάζονται κανάλια και είναι ευθυγραμμισμένες με τις θέσεις χρόνου σε ένα πλέγμα.

  • Κεφαλή αναπαραγωγής: Η λεπτή κατακόρυφη γραμμή που εκτείνεται από το πάνω έως το κάτω μέρος της περιοχής «Κανάλια», η κεφαλή αναπαραγωγής δείχνει το τμήμα του έργου που αναπαράγεται αυτήν τη στιγμή ή το σημείο όπου ξεκινά η αναπαραγωγή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κεφαλή αναπαραγωγής για να σας βοηθήσει να ευθυγραμμίσετε περιοχές και άλλα στοιχεία και για εργασίες επεξεργασίας, όπως για τον διαχωρισμό περιοχών.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση περιοχών στην περιοχή «Κανάλια», ανατρέξτε στην ενότητα Τι είναι οι περιοχές;.