Περιήγηση loop

Η Περιήγηση loop διευκολύνει την εύρεση των Apple Loops και την προσθήκη τους στο έργο σας. Μπορείτε να περιηγηθείτε στα loop ή να κάνετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας διάφορα κριτήρια, να κάνετε προεπισκόπηση των loop που ταιριάζουν με τα κριτήρια και να τα προσθέσετε στο έργο σας μετακινώντας τα στην περιοχή «Κανάλια».

Εικόνα. Η Περιήγηση loop.
  • Κουμπιά προβολής: Εναλλαγή μεταξύ της προβολής στήλης και της προβολής κουμπιών.

  • Αναδυόμενου μενού προβολής: Επιλέξτε ποια loop θα προβάλλονται. Μπορείτε να προβάλλετε όλα τα διαθέσιμα loop ή να φιλτράρετε τα loop στο Jam Pack ή στη βιβλιοθήκη loop του χρήστη.

  • Πεδίο αναζήτησης: Πληκτρολογήστε κείμενο για να αναζητήσετε loop κατά όνομα.

  • Κουμπιά Λέξης-κλειδιού: Φιλτράρετε τα loop κάνοντας κλικ σε κουμπιά λέξης-κλειδιού. Τα αντίστοιχα loop εμφανίζονται στη λίστα αποτελεσμάτων παρακάτω.

  • Στήλες κατηγορίας: Φιλτράρετε τα loop επιλέγοντας κατηγορίες και υπο-κατηγορίες από τα αριστερά προς τα δεξιά. Τα αντίστοιχα loop εμφανίζονται στη λίστα αποτελεσμάτων παρακάτω.

  • Λίστα αποτελεσμάτων: Προβάλλει όλα τα loop που ταιριάζουν με τα κριτήρια της αναζήτησης. Κάντε κλικ σε ένα loop για να κάνετε προεπισκόπηση και μετακινήστε το loop από τη λίστα αποτελεσμάτων στην περιοχή «Κανάλια» για να το προσθέσετε στο έργο σας.

  • Ρυθμιστικό έντασης ήχου: Προσαρμόζει την ένταση των loop που θέτετε σε προεπισκόπηση.

Άνοιγμα της Περιήγησης loop

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Apple Loops Κουμπί Περιήγησης loop στη γραμμή ελέγχου.

  • Επιλέξτε «Προβολή» > «Εμφάνιση Apple Loop».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Περιήγησης loop, ανατρέξτε στην ενότητα Τι είναι τα Apple Loops;.