Περιήγηση μέσων

Χρησιμοποιώντας την Περιήγηση μέσων, μπορείτε να βρίσκετε και να εισάγετε τραγούδια από τη βιβλιοθήκη iTunes σας και ταινίες από τον φάκελό σας «Ταινίες» σε ένα έργο GarageBand. Μπορείτε επίσης να εισάγετε έργα GarageBand σε ένα τρέχον έργο.

Εικόνα. Η Περιήγηση μέσων.
  • Κουμπιά προβολής: Κάντε εναλλαγή μεταξύ προβολής Ήχου και Ταινιών.

    • Καρτέλα «Ήχος»: Δείχνει τα αρχεία ήχου στη βιβλιοθήκη iTunes σας και στον φάκελο «Μουσική».

    • Καρτέλα «Ταινίες»: Δείχνει τα αρχεία ταινιών στον φάκελό σας «Ταινίες» και στη βιβλιοθήκη iPhoto. Αν έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το Final Cut Pro X, τα έργα σας Final Cut Pro εμφανίζονται επίσης στην καρτέλα «Ταινίες».

  • Λίστα αποτελεσμάτων: Προβάλλει τα αρχεία μέσων στην επιλεγμένη τοποθεσία.

  • Κουμπί αναπαραγωγής: Κάντε κλικ για να αναπαράγετε το επιλεγμένο αρχείο μέσων ή για να σταματήσετε την αναπαραγωγή αν το αρχείο παίζει.

  • Πεδίο αναζήτησης: Εισαγάγετε κείμενο για να αναζητήσετε αρχεία μέσων κατά όνομα.

Άνοιγμα της Περιήγησης μέσων

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Περιήγησης μέσων Κουμπί Περιήγησης μέσων στη γραμμή ελέγχου.

  • Επιλέξτε «Προβολή» > «Εμφάνιση περιήγησης μέσων» (ή πατήστε F).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Περιήγησης μέσων, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της Περιήγησης μέσων.