Βιβλιοθήκη

Μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες συνδέσεις για το κανάλι που είναι επιλεγμένο αυτήν τη στιγμή και να επιλέξετε μια νέα σύνδεση, στη Βιβλιοθήκη. Οι κατηγορίες εμφανίζονται στα αριστερά και οι συνδέσεις για την επιλεγμένη κατηγορία εμφανίζονται στα δεξιά. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση συνδέσεων, καθώς και δημιουργία, αποθήκευση και διαγραφή συνδέσεων.

Εικόνα. Η Βιβλιοθήκη.
  • Εικονίδιο καναλιού: Το εικονίδιο του επιλεγμένου καναλιού προβάλλεται στο πάνω μέρος της Βιβλιοθήκης.

  • Πεδίο αναζήτησης: Αναζητήστε γρήγορα συνδέσεις κατά όνομα.

  • Λίστες Κατηγορίας και Συνδέσεων: Επιλέξτε μια κατηγορία στα αριστερά και μετά μια σύνδεση στα δεξιά.

  • Κουμπί «Διαγραφή»: Διαγράψτε μια αποθηκευμένη σύνδεση.

  • Κουμπί «Αποθήκευση»: Αποθηκεύστε τη σύνδεση με τις τρέχουσες ρυθμίσεις της ως νέα προσαρμοσμένη σύνδεση.

Άνοιγμα της Βιβλιοθήκης

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Βιβλιοθήκης Κουμπί Βιβλιοθήκης στη γραμμή ελέγχου.

  • Επιλέξτε «Προβολή» > «Εμφάνιση Βιβλιοθήκης».

Για πληροφορίες σχετικά με την επιλογή συνδέσεων στη Βιβλιοθήκη, ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση συνδέσεων.