Το παράθυρο τουGarageBand
Δημιουργείτε και αναπαράγετε έργα στο παράθυρο του GarageBand. Το παράθυρο του GarageBand είναι οργανωμένο σε…

Περιοχή «Κανάλια»
Η περιοχή «Κανάλια» είναι ο κύριος χώρος εργασίας του GarageBand, όπου εγγράφετε και διευθετείτε τις…

Βιβλιοθήκη
Μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες συνδέσεις για το κανάλι που είναι επιλεγμένο αυτήν τη στιγμή…

Smart Control
Τα σάς επιτρέπουν να βλέπετε και να προσαρμόζετε γρήγορα τον ήχο του επιλεγμένου καναλιού. Κάθε…

Προγράμματα επεξεργασίας


Σημειωματάριο
Μπορείτε να δημιουργήσετε, να προβάλετε και να επεξεργαστείτε σημειώσεις για ένα έργο στο . Κάθε…

Περιήγηση loop
Η διευκολύνει την εύρεση των Apple Loops και την προσθήκη τους στο έργο σας. Μπορείτε…

Περιήγηση μέσων
Χρησιμοποιώντας την , μπορείτε να βρίσκετε και να εισάγετε τραγούδια από τη βιβλιοθήκη iTunes σας…