Σύνδεση μικροφώνου

Μπορείτε να συνδέσετε ένα μικρόφωνο στον υπολογιστή σας για εγγραφή της φωνής σας, ενός ακουστικού οργάνου ή οποιουδήποτε άλλου ήχου σε ένα κανάλι ήχου στο GarageBand. Μπορείτε να συνδέσετε ένα μικρόφωνο στη θύρα εισόδου ήχου του υπολογιστή σας, σε θύρα USB ή, για καλύτερη ποιότητα ήχου, σε διεπαφή ήχου που έχει συνδεθεί σε θύρα FireWire ή USB στον υπολογιστή σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο μικρόφωνο του υπολογιστή σας για την εγγραφή ήχου.

Όταν συνδέσετε ένα μικρόφωνο, επιλέγετε την πηγή εισόδου για το κανάλι στο οποίο επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή και, προαιρετικά, ενεργοποιείτε την παρακολούθηση. Η παρακολούθηση σάς επιτρέπει να ακούτε τον εαυτό σας ενώ παίζετε, ώστε να μπορείτε να ακούτε το μέρος που θέλετε να εγγράψετε, καθώς και το υπόλοιπο έργο.

Σύνδεση μικροφώνου στον υπολογιστή σας

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

 • Εάν χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο μικρόφωνο του υπολογιστή σας, επιλέξτε ως πηγή εισόδου «Ενσωματωμένο μικρόφωνο» στο GarageBand > «Προτιμήσεις» > «Ήχος» > «Συσκευές».

 • Συνδέστε το μικρόφωνο στη θύρα εισόδου ήχου του υπολογιστή σας (εάν διατίθεται) και μετά επιλέξτε «Ενσωματωμένη είσοδος» ως πηγή εισόδου του καναλιού.

  Εικόνα. Εικόνα στερεοφωνικού βύσματος miniplug
 • Συνδέστε ένα μικρόφωνο USB σε μια θύρα USB στον υπολογιστή σας. Επιλέξτε το μικρόφωνο USB ως την πηγή εισόδου του καναλιού.

  Εικόνα. Εικόνα του βύσματος USB.
 • Συνδέστε μια διεπαφή ήχου σε μια θύρα USB ή FireWire και μετά συνδέστε ένα μικρόφωνο στη διεπαφή ήχου για εγγραφή.

  Εικόνα. Εικόνα τύπων βυσμάτων USB και FireWire.
 • Συνδέστε έναν μείκτη ήχου ή μια κονσόλα σε διεπαφή ήχου που είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή σας.

Καθορισμός της πηγής εισόδου για μικρόφωνο

 1. Επιλέξτε το κανάλι ήχου.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Smart Control Κουμπί Smart Control για να ανοίξετε το τμήμα Smart Control και μετά κάντε κλικ στο κουμπί επιθεωρητή Κουμπί επιθεωρητή.

 3. Στην ενότητα «Ρυθμίσεις εγγραφής», επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα στο αναδυόμενο μενού «Είσοδος»:

  • Εάν χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο μικρόφωνο του υπολογιστή σας, επιλέξτε «Ενσωματωμένο μικρόφωνο».

  • Εάν χρησιμοποιείτε μικρόφωνο που έχει συνδεθεί στη θύρα εισόδου ήχου του υπολογιστή σας, επιλέξτε «Ενσωματωμένη είσοδος».

   Εάν η «Ενσωματωμένη είσοδος» δεν εμφανίζεται στο μενού, επιλέξτε GarageBand > «Προτιμήσεις», κάντε κλικ στην επιλογή «Ήχος/MIDI» και επιλέξτε «Ενσωματωμένη είσοδος» στο αναδυόμενο μενού «Είσοδος ήχου».

  • Εάν χρησιμοποιείτε μικρόφωνο που έχει συνδεθεί σε θύρα USB, επιλέξτε το μικρόφωνο.

  • Εάν χρησιμοποιείτε μικρόφωνο που έχει συνδεθεί σε διεπαφή ήχου, επιλέξτε τον αριθμό καναλιού για το μικρόφωνο.

   Εάν τα κανάλια διεπαφής ήχου δεν εμφανίζονται στο μενού, επιλέξτε GarageBand > «Προτιμήσεις», κάντε κλικ στην επιλογή «Ήχος/MIDI» και μετά επιλέξτε τη διεπαφή ήχου στο αναδυόμενο μενού «Είσοδος ήχου».

  Βεβαιωθείτε ότι η μορφή ταιριάζει με το μικρόφωνο ή το όργανο. Επιλέξτε μονοφωνική είσοδο για μονοφωνικά όργανα (με ένα κανάλι) και στερεοφωνική είσοδο για στερεοφωνικά όργανα (με ζεύγος καναλιών).

 4. Σύρετε το ρυθμιστικό επιπέδου εγγραφής για να αλλάξετε το επίπεδο της έντασης ήχου εισόδου της πηγής ήχου.

  Εάν το ρυθμιστικό επιπέδου εγγραφής είναι απενεργοποιημένο, δεν μπορείτε να αλλάξετε την ένταση ήχου εισόδου στο GarageBand. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε το χειριστήριο έντασης ήχου της συσκευής.

Ενεργοποίηση παρακολούθησης για μικρόφωνο

 • Στον επιθεωρητή Smart Control, κάντε κλικ στο κουμπί παρακολούθησης Κουμπί παρακολούθησης.

  Το κουμπί παρακολούθησης ανάβει με πορτοκαλί χρώμα που υποδεικνύει ότι η παρακολούθηση είναι ενεργοποιημένη.

Γενικά πρέπει να απενεργοποιείτε την παρακολούθηση, όταν δεν παίζετε ή τραγουδάτε. Όταν είναι ενεργοποιημένη η παρακολούθηση, ο υπολογιστής σας μπορεί να «συλλέξει» έξοδο από τα ηχεία σας ή τα μόνιτορ, προκαλώντας ανεπιθύμητη ακουστική ανάδραση. Η χρήση ακουστικών αντί για ηχεία για να ακούτε τα έργα σας μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη της ανάδρασης.