Σύνδεση κλαβιέ

Μπορείτε να συνδέσετε ένα κλαβιέ USB ή MIDI στον υπολογιστή σας για να αναπαράγετε και να εγγράφετε όργανα λογισμικού.

Σύνδεση κλαβιέ στον υπολογιστή σας

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Συνδέστε το καλώδιο USB από το κλαβιέ στον υπολογιστή σας.

    Εικόνα. Εικόνα του βύσματος USB.
  • Συνδέστε τη θύρα εξόδου MIDI σε μια θύρα εισόδου MIDI σε μια διεπαφή MIDI και συνδέστε τη θύρα εισόδου MIDI στο κλαβιέ σε μια θύρα εισόδου MIDI στη διεπαφή MIDI χρησιμοποιώντας καλώδια MIDI. Συνδέστε τη διεπαφή MIDI στον υπολογιστή σας

    Εικόνα. Εικόνα του βύσματος MIDI.

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις οδηγίες που συνοδεύουν το κλαβιέ, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την εγκατάσταση του σωστού προγράμματος οδήγησης στον υπολογιστή σας. Ελέγξτε τον ιστότοπο του κατασκευαστή για να βρείτε το πιο πρόσφατο λογισμικό του προγράμματος οδήγησης. Αν χρησιμοποιείτε διεπαφή MIDI, βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις οδηγίες που συνοδεύουν τη διεπαφή.

Μπορείτε να ορίζετε την ευαισθησία του κλαβιέ για να ελέγχετε τον τρόπο με τον οποίο το κλαβιέ αποκρίνεται στο παίξιμό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πώς να παίξετε όργανα λογισμικού.