Σύνδεση μικροφώνου
Μπορείτε να συνδέσετε ένα μικρόφωνο στον υπολογιστή σας για εγγραφή της φωνής σας, ενός ακουστικού…

Σύνδεση ηλεκτρικής κιθάρας
Μπορείτε να συνδέσετε μια ηλεκτρική κιθάρα ή κάποιο άλλο ηλεκτρικό όργανο στον υπολογιστή σας για…

Σύνδεση κλαβιέ
Μπορείτε να συνδέσετε ένα κλαβιέ USB ή MIDI στον υπολογιστή σας για να αναπαράγετε και…