Λήψη επιπρόσθετων ήχων και loop

Μετά την εγκατάσταση του GarageBand στον υπολογιστή σας, ενδέχεται να είναι διαθέσιμο επιπρόσθετο περιεχόμενο, όπως συνδέσεις, drummer και Apple Loops.

Συγκεκριμένο επιπρόσθετο περιεχόμενο ενδέχεται να απαιτείται για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου που θα σας ενημερώνει ότι απαιτείται επιπρόσθετο περιεχόμενο και θα σας ρωτάει εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του.

Λήψη επιπρόσθετων ήχων και loop

  1. Επιλέξτε GarageBand > «Λήψη περισσότερων ήχων».

  2. Στο παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στη «Λήψη τώρα».