Λήψη βοήθειας

Το GarageBand παρέχει πολλούς τρόπους για να λαμβάνετε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, να μαθαίνετε για τα χειριστήρια και τις λειτουργίες ενώ εργάζεστε και να βλέπετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με όλες τις πτυχές της εφαρμογής. Μπορείτε επίσης να δείτε πληροφορίες απευθείας στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα της Γρήγορης βοήθειας.

Εκτός από το μενού Βοήθειας του GarageBand, η Βοήθεια για το GarageBand είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στον Ιστό.

Γρήγορη βοήθεια

Δείτε μια σύντομη περιγραφή των παράθυρων, των χειριστηρίων και άλλων στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας του GarageBand χωρίς να φεύγετε από την εφαρμογή ή να διακόπτετε τη ροή εργασίας σας. Μπορείτε να προβάλετε τη Γρήγορη βοήθεια σε ένα κινούμενο παράθυρο.

  • Για να προβάλετε τη Γρήγορη Βοήθεια σε ένα κινούμενο παράθυρο, επιλέξτε Βοήθεια > «Γρήγορη βοήθεια».

Βοήθεια για το GarageBand

Δείτε λεπτομερείς πληροφορίες για το περιβάλλον εργασίας, τις εντολές και τα μενού του GarageBand και οδηγίες βήμα-βήμα για τη δημιουργία έργων GarageBand και για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών.

  • Για να προβάλετε τη Βοήθεια για το GarageBand από το GarageBand, επιλέξτε Βοήθεια > Βοήθεια για το GarageBand.

  • Για την προβολή της Βοήθειας για το GarageBand στο Διαδίκτυο, μεταβείτε στη διεύθυνση https://help.apple.com/garageband/mac/.

Logic Remote

Για τους χρήστες iPad, η εφαρμογή Logic Remote (διαθέσιμη στο App Store) σας επιτρέπει να προβάλετε λεπτομερείς πληροφορίες Βοήθειας στο iPad σας, ενώ εργάζεστε στο GarageBand.