Σίγαση καναλιών

Μπορείτε να κάνετε σίγαση ενός καναλιού, ώστε να μην το ακούτε κατά την αναπαραγωγή του έργου. Η σίγαση καναλιών είναι χρήσιμη όταν θέλετε να ακούσετε πώς ηχεί το έργο χωρίς το συγκεκριμένο κανάλι, να συγκρίνετε εναλλακτικές παραλλαγές ενός καναλιού ή να δοκιμάσετε διαφορετικά loop σε ένα έργο.

Σίγαση ενός καναλιού

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Σίγασης του καναλιού Κουμπί Σίγασης στην κεφαλίδα του καναλιού.

Σίγαση πολλών καναλιών

  • Κάντε κλικ και κρατήστε ένα κουμπί Σίγασης Κουμπί Σίγασης και μετά μετακινήστε τον δείκτη προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

    Τα κουμπιά Σίγασης όλων των καναλιών που σαρώθηκαν μεταβαίνουν στην ίδια κατάσταση.

Σίγαση όλων των καναλιών

  • Κρατήστε πατημένο το Command ενώ κάνετε κλικ στο κουμπί Σίγασης Κουμπί Σίγασης σε μια κεφαλίδα καναλιού.

    Όλα τα κουμπιά Σίγασης που είναι στην ίδια κατάσταση (σε σίγαση ή όχι) με το κουμπί που πατήθηκε θα μεταβούν επίσης στη νέα του κατάσταση. Για παράδειγμα, αν κάνετε κλικ σε ένα απενεργοποιημένο κουμπί Σίγασης, όλα τα κανάλια που δεν βρίσκονται σε σίγαση θα τεθούν σε σίγαση.