Ορισμός των θέσεων μετατόπισης του καναλιού

Ο Διακόπτης μετατόπισης (Pan) ελέγχει αν ένα κανάλι ακούγεται από τα αριστερά, από τα δεξιά ή από το κέντρο του στερεοφωνικού πεδίου (το «pan» είναι συντομογραφία του panorama). Μπορείτε να ορίσετε τη θέση μετατόπισης ή τη θέση ισορροπίας για κάθε κανάλι σε ένα έργο.

Προσαρμογή της θέσης μετατόπισης ενός καναλιού

  • Στη κεφαλίδα καναλιού, μετακινήστε τον διακόπτη Μετατόπισης αντίθετα προς τους δείκτες του ρολογιού για να μετατοπίσετε προς τα αριστερά ή σύμφωνα με τους δείκτες του ρολογιού για να μετατοπίσετε προς τα δεξιά. Η «κουκκίδα» στον τροχό υποδεικνύει τη θέση.

    Εικόνα. Κεφαλίδα καναλιού που εμφανίζει τον διακόπτη μετατόπισης

    Σημείωση: Πιθανόν να πρέπει να αλλάξετε το μέγεθος της κεφαλίδας καναλιού για να δείτε τον διακόπτη Μετατόπισης.

    Κάντε κλικ με πατημένο το Option στον διακόπτη Μετατόπισης για να τον επαναφέρετε στην κεντρική θέση.