Ορισμός επιπέδων έντασης ήχου καναλιών

Μπορείτε να ορίσετε το επίπεδο έντασης ήχου κάθε καναλιού, για να εξισορροπήσετε τη σχετική ένταση των καναλιών στο έργο σας.

Προσαρμογή του επιπέδου έντασης ήχου ενός καναλιού

  • Στην κεφαλίδα καναλιού, σύρετε το ρυθμιστικό Έντασης ήχου προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να χαμηλώσετε ή να αυξήσετε το επίπεδο της έντασης.

    Εικόνα. Κεφαλίδα καναλιού που εμφανίζει το ρυθμιστικό έντασης ήχου

    Σημείωση: Πιθανόν να πρέπει να αλλάξετε το μέγεθος της κεφαλίδας καναλιού για να δείτε το ρυθμιστικό Έντασης ήχου.

  • Κάντε κλικ με πατημένο το Option στο ρυθμιστικό για να το επαναφέρετε σε ουδέτερο επίπεδο (0 dB ενίσχυση).

Ο μετρητής επιπέδου στο ρυθμιστικό Έντασης ήχου ενός καναλιού δείχνει την ένταση εξόδου για το κανάλι κατά την αναπαραγωγή του έργου. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον μετρητή επιπέδου καθώς κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να δείτε αν προκύπτει περικοπή στο κανάλι.