Κλείδωμα καναλιών

Μπορείτε να κλειδώσετε ένα κανάλι για να αποτρέψετε ακούσιες αλλαγές. Όσο είναι κλειδωμένο ένα κανάλι, δεν μπορείτε να κάνετε εγγραφή σε αυτό, ούτε να επεξεργαστείτε ή να δημιουργήσετε νέες περιοχές. Για να επεξεργαστείτε το κανάλι, ξεκλειδώστε το, κάνε τις αλλαγές σας και μετά κλειδώστε το ξανά.

Κλείδωμα ενός καναλιού

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλειδώματος Κουμπί Κλειδώματος στην κεφαλίδα του καναλιού.

    Αν το κουμπί Κλειδώματος δεν φαίνεται στην κεφαλίδα καναλιού, επιλέξτε Κανάλι > «Κεφαλίδα καναλιού» > «Εμφάνιση κουμπιού κλειδώματος».

    Το λουκέτο γίνεται πράσινο για να δείξει ότι το κανάλι είναι κλειδωμένο.

  2. Για να καταργήσετε την προστασία ενός καναλιού, κάντε κλικ στο κουμπί Κλειδώματος Κουμπί Κλειδώματος ξανά.

Κλείδωμα πολλών καναλιών

  • Κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο ένα κουμπί κλειδώματος Κουμπί Κλειδώματος και μετά σύρετε τον δείκτη πάνω ή κάτω.

    Τα κουμπιά Κλειδώματος όλων των καναλιών που σαρώθηκαν μεταβαίνουν στην ίδια κατάσταση.