Επισκόπηση κεφαλίδας καναλιού

Κάθε κανάλι περιλαμβάνει μια κεφαλίδα καναλιού που προβάλλει το όνομα και το εικονίδιο του καναλιού και δείχνει μερικά χειριστήρια του καναλιού. Από προεπιλογή, σε αυτά περιλαμβάνονται κουμπιά Ενεργοποίησης εγγραφής, Σίγασης και Απομόνωσης σε όλα τα κανάλια και για κανάλια ήχου, ένα κουμπί Παρακολούθησης.

Εικόνα. Κεφαλίδα καναλιού, με τα ονόματα των χειριστηρίων.

Μπορείτε να προσαρμόσετε την κεφαλίδα καναλιού με εμφάνιση ή απόκρυψη διαφορετικών χειριστηρίων κεφαλίδας καναλιού, για να βελτιστοποιήσετε τη ροή εργασίας σας. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος των κεφαλίδων καναλιών για να έχετε περισσότερο χώρο εργασίας στην περιοχή «Κανάλια».

Ρύθμιση παραμέτρων κεφαλίδας καναλιού χρησιμοποιώντας το μενού συντόμευσης

  1. Κάντε κλικ με πατημένο το Control στην κεφαλίδα καναλιού.

  2. Επιλέξτε «Στοιχεία κεφαλίδας καναλιού» από το μενού συντόμευσης και μετά επιλέξτε μεμονωμένα στοιχεία από το υπομενού.