Ενεργοποίηση παρακολούθησης εισόδου για κανάλια ήχου

Μπορείτε να ακούτε ή να παρακολουθείτε την είσοδο ενός οργάνου ή μικροφώνου στο GarageBand ενώ παίζετε και πραγματοποιείτε εγγραφή. Όταν ενεργοποιείτε την παρακολούθηση για ένα κανάλι, ακούτε τον ήχο από το μουσικό όργανο ή το μικρόφωνο που είναι συνδεδεμένο στην είσοδο του καναλιού. Η παρακολούθηση σάς επιτρέπει να ακούτε τον εαυτό σας ενώ παίζετε, ώστε να μπορείτε να ακούτε το μέρος που θέλετε να εγγράψετε, καθώς και το υπόλοιπο έργο. Αυτό είναι χρήσιμο για να ρυθμίσετε τα επίπεδα το ήχου ή για να εξασκείτε κάποια μέρη πριν από την εγγραφή.

Ενεργοποίηση παρακολούθησης εισόδου για ένα κανάλι ήχου

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Παρακολούθησης Κουμπί Παρακολούθησης στην κεφαλίδα του καναλιού.

    Κάντε ξανά κλικ στο κουμπί Παρακολούθησης για να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση εισόδου για το κανάλι.

Γενικά πρέπει να απενεργοποιείτε την παρακολούθηση, όταν δεν παίζετε ή τραγουδάτε. Όταν είναι ενεργοποιημένη η παρακολούθηση, ο υπολογιστής σας μπορεί να «συλλέξει» έξοδο από τα ηχεία σας ή τα μόνιτορ, προκαλώντας ανεπιθύμητη ακουστική ανάδραση. Η χρήση ακουστικών αντί για ηχεία για να ακούτε τα έργα σας μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη της ανάδρασης.

Αν επιλέξετε το ενσωματωμένο μικρόφωνο του υπολογιστή σας ως είσοδο ήχου (στο τμήμα Ήχου/MIDI των προτιμήσεων για το GarageBand), απενεργοποιείται η παρακολούθηση για όλα τα κανάλια Ηλεκτρικής κιθάρας για να αποφευχθεί ο ανεπιθύμητος θόρυβος.