Ενεργοποίηση εγγραφής καναλιών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Ενεργοποίησης εγγραφής ενός καναλιού για να ενεργοποιήσετε την εγγραφή για το κανάλι.

Σημείωση: Τα κουμπιά Ενεργοποίησης εγγραφής εμφανίζονται με έναν κύκλο που ανάβει με κόκκινο χρώμα όταν έχει ενεργοποιηθεί η εγγραφή για το κανάλι.

Ενεργοποίηση ενός καναλιού για εγγραφή

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίησης εγγραφής στην κεφαλίδα του καναλιού.

    Κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίησης εγγραφής ξανά για να απενεργοποιήσετε το κανάλι για εγγραφή.

    Εικόνα. Κεφαλίδα καναλιού που εμφανίζει το κουμπί ενεργοποίησης εγγραφής

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την εγγραφή για πολλά κανάλια.