Επισκόπηση κεφαλίδας καναλιού
Κάθε κανάλι περιλαμβάνει μια κεφαλίδα καναλιού που προβάλλει το όνομα και το εικονίδιο του καναλιού…

Σίγαση καναλιών
Μπορείτε να κάνετε σίγαση ενός καναλιού, ώστε να μην το ακούτε κατά την αναπαραγωγή του…

Απομόνωση καναλιών
Μπορείτε να απομονώσετε ένα κανάλι, θέτοντας σε σίγαση όλα τα κανάλια που δεν έχουν τεθεί…

Ορισμός επιπέδων έντασης ήχου καναλιών
Μπορείτε να ορίσετε το επίπεδο έντασης ήχου κάθε καναλιού, για να εξισορροπήσετε τη σχετική ένταση…

Ορισμός των θέσεων μετατόπισης του καναλιού
Ο Διακόπτης μετατόπισης (Pan) ελέγχει αν ένα κανάλι ακούγεται από τα αριστερά, από τα δεξιά…

Ενεργοποίηση εγγραφής καναλιών
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Ενεργοποίησης εγγραφής ενός καναλιού για να ενεργοποιήσετε την εγγραφή για…

Ενεργοποίηση παρακολούθησης εισόδου για κανάλια ήχου
Μπορείτε να ακούτε ή να παρακολουθείτε την είσοδο ενός οργάνου ή μικροφώνου στο GarageBand ενώ…

Κλείδωμα καναλιών
Μπορείτε να κλειδώσετε ένα κανάλι για να αποτρέψετε ακούσιες αλλαγές. Όσο είναι κλειδωμένο ένα κανάλι,…