Επισκόπηση καναλιών

Τα κανάλια σάς βοηθάνε να οργανώνετε και να ελέγχετε τον ήχο των εγγραφών και άλλο υλικό σε ένα έργο. Εγγράφετε και διευθετείτε περιοχές ήχου και MIDI σε κανάλια στην περιοχή «Κανάλια».

Εικόνα. Περιοχή «Κανάλια» που εμφανίζει διαφορετικούς τύπους καναλιών

Ένα έργο GarageBand μπορεί να περιλαμβάνει τους ακόλουθους τύπους καναλιών:

  • Κανάλια ήχου: Περιέχουν περιοχές ήχου από ηχητικές εγγραφές, ηχητικά Apple Loops και εισηγμένα αρχεία ήχου.

  • Κανάλια οργάνου λογισμικού: Περιέχουν περιοχές MIDI από εγγραφές οργάνου λογισμικού, Apple Loops οργάνου λογισμικού και εισηγμένα αρχεία MIDI.

  • Κανάλια Drummer: Λειτουργούν παρόμοια με τα κανάλια οργάνου λογισμικού, αλλά δημιουργούνται αυτόματα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση Προγράμματος επεξεργασίας Drummer.

Κάθε κανάλι διαθέτει κεφαλίδα καναλιού που βρίσκεται στα αριστερά του καναλιού και η οποία εμφανίζει το όνομα και το εικονίδιο του καναλιού. Οι κεφαλίδες καναλιών περιέχουν επίσης χειριστήρια που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για σίγαση, σόλο και προσαρμογή του επιπέδου της έντασης ήχου και της θέσης μετατόπισης του καναλιού καθώς και για τον έλεγχο των καναλιών με άλλους τρόπους.

Κατά τη δημιουργία ενός καναλιού, επιλέγετε τύπο καναλιού, μορφή και έξοδο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε σύνδεση, η οποία ελέγχει τον ήχο του καναλιού.

Υπάρχουν αρκετά άλλα κανάλια που σας επιτρέπουν να πραγματοποιείτε αλλαγές στο γενικό έργο, συμπεριλαμβανομένου του κύριου καναλιού, του καναλιού διευθέτησης, του καναλιού τέμπο και του καναλιού τονικής μεταφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση καθολικών αλλαγών.