Μετονομασία καναλιών

Όταν επιλέγετε μια σύνδεση για ένα κανάλι, το κανάλι παίρνει το όνομα της σύνδεσης. Μπορείτε να μετονομάσετε ένα κανάλι ανά πάσα στιγμή.

Μετονομασία ενός καναλιού

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Κάντε διπλό κλικ στο όνομα στην κεφαλίδα του καναλιού και μετά εισαγάγετε ένα νέο όνομα για το κανάλι.

  • Κάντε κλικ με πατημένο το Control στην κεφαλίδα του καναλιού, επιλέξτε «Μετονομασία καναλιού» από το μενού συντόμευσης και μετά εισαγάγετε ένα νέο όνομα για το κανάλι.