Διαγραφή καναλιών

Μπορείτε να διαγράψετε ένα κανάλι για να το αφαιρέσετε από το έργο. Όταν διαγράφετε ένα κανάλι, διαγράφονται όλες οι περιοχές του καναλιού.

Διαγραφή ενός καναλιού

  • Κάντε κλικ με πατημένο το Control στην κεφαλίδα του καναλιού και μετά επιλέξτε «Διαγραφή καναλιού» από το μενού συντόμευσης.