Δημιουργία καναλιών

Προσθέτετε κανάλια σε ένα έργο για να διατηρήσετε τις εγγραφές, τα loop σας και άλλο υλικό. Όταν προσθέτετε ένα κανάλι, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο του καναλιού, τη μορφή, την πηγή εισόδου (για κανάλια ήχου) και την έξοδο. Οι επιλογές στο πλαίσιο διαλόγου «Νέο κανάλι» διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του καναλιού που δημιουργείτε.

Το νέο κανάλι εμφανίζεται στην περιοχή «Κανάλια».

Δημιουργία νέου καναλιού

 1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Επιλέξτε Κανάλι > «Νέο κανάλι» (ή πατήστε Option-Command-N).

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκης καναλιού Κουμπί Προσθήκης καναλιού πάνω από τις κεφαλίδες καναλιών.

 2. Επιλέξτε τον τύπο του καναλιού στο επάνω μέρος του πλαισίου διαλόγου «Νέο κανάλι».

 3. Για κανάλια ήχου, επιλέξτε τη πηγή εισόδου από το αναδυόμενο μενού Εισόδου.

 4. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Για ενεργοποίηση της παρακολούθησης για κανάλια ήχου: Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Θέλω να ακούω το όργανό μου καθώς παίζω και πραγματοποιώ εγγραφή».

  • Για ενεργοποίηση της εγγραφής στα κανάλια ήχου: Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Προετοιμασία νέων καναλιών ήχου για άμεση εγγραφή».

  • Για αλλαγή της συσκευής εισόδου: Κάτω από το αναδυόμενο μενού Εισόδου, μια γραμμή κειμένου δείχνει την τρέχουσα συσκευή εισόδου. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το κείμενο και μετά αλλάξτε τη συσκευή στο τμήμα των προτιμήσεων Ήχου.

  • Για αλλαγή της συσκευής εξόδου: Κάτω από το αναδυόμενο μενού Εξόδου, μια γραμμή κειμένου δείχνει την τρέχουσα συσκευή εξόδου. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το κείμενο και μετά αλλάξτε τη συσκευή στο τμήμα των προτιμήσεων Ήχου.

 5. Κάντε κλικ στη «Δημιουργία».

  Το νέο κανάλι εμφανίζεται στη περιοχή «Κανάλια» και ανοίγει η Βιβλιοθήκη για να μπορέσετε να επιλέξετε μια σύνδεση για το κανάλι.

  Εικόνα. Βιβλιοθήκη με επιλεγμένη σύνδεση

  Για πληροφορίες σχετικά με την επιλογή συνδέσεων, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή μιας σύνδεσης.

Δημιουργία νέου καναλιού με τις ίδιες ρυθμίσεις με το επιλεγμένο κανάλι

 • Επιλέξτε Κανάλι > «Νέο κανάλι με διπλότυπες ρυθμίσεις».