Αλλαγή εικονιδίων καναλιών

Από προεπιλογή, τα κανάλια χρησιμοποιούν το ίδιο εικονίδιο με τη σύνδεση που είναι επιλεγμένη για το κανάλι. Μπορείτε να αλλάξετε το εικονίδιο ενός καναλιού ανά πάσα στιγμή.

Εικόνα. Επιλογή ενός εικονιδίου καναλιού από το μενού συντόμευσης «Εικονίδιο».

Αλλαγή του εικονιδίου για ένα κανάλι

  • Κάντε κλικ με πατημένο το Control στο εικονίδιο στην κεφαλίδα του καναλιού και μετά επιλέξτε ένα νέο εικονίδιο από το μενού συντόμευσης.