Επισκόπηση συνδέσεων

Η σύνδεση περιέχει τις ρυθμίσεις οργάνου, εφέ και άλλες ρυθμίσεις που ελέγχουν τον ήχο του καναλιού. Όταν επιλέξετε μια σύνδεση, αυτές οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται στο τρέχον επιλεγμένο κανάλι. Μπορείτε να δοκιμάσετε διαφορετικό ήχο για το κανάλι επιλέγοντας διαφορετική σύνδεση, υπό την προϋπόθεση ότι η σύνδεση είναι συμβατή με τον τύπο καναλιού.

Μπορείτε να επιλέξετε σύνδεση στη Βιβλιοθήκη κατά τη δημιουργία ενός καναλιού καθώς και να επιλέξετε διαφορετική σύνδεση ανά πάσα στιγμή κατά την εργασία σας. Στη Βιβλιοθήκη εμφανίζονται πάντοτε οι διαθέσιμες συνδέσεις για το τρέχον επιλεγμένο κανάλι. Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση για συνδέσεις κατά όνομα στη Βιβλιοθήκη.

Οι συνδέσεις για κανάλια ήχου μπορούν να περιλαμβάνουν προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εφέ. Οι συνδέσεις για κανάλια οργάνου λογισμικού περιλαμβάνουν προσθήκη οργάνου καθώς και ρυθμίσεις εφέ.

Εικόνα. Βιβλιοθήκη με επιλεγμένη σύνδεση

Σημείωση: Εάν διαθέτετε αποθηκευμένα κανάλια οργάνων από προηγούμενη έκδοση του GarageBand, εμφανίζονται μαζί με τις συνδέσεις όταν επιλεχθεί ο αντίστοιχος τύπος καναλιού.