Επιλογή μιας σύνδεσης

Μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες συνδέσεις για το επιλεγμένο κανάλι στη Βιβλιοθήκη. Κατά τη δημιουργία ενός νέου καναλιού μπορείτε να επιλέξετε μια σύνδεση από τη Βιβλιοθήκη και να επιλέξετε μια άλλη σύνδεση για το επιλεγμένο κανάλι ανά πάσα στιγμή.

Ένα κανάλι μπορεί να έχει μόνο μία σύνδεση για τη διάρκεια ενός έργου και μπορείτε να επιλέξετε μόνο συνδέσεις που ταιριάζουν με τον τύπο του επιλεγμένου καναλιού.

Επιλογή μιας σύνδεσης για το επιλεγμένο κανάλι

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Βιβλιοθήκης Κουμπί Βιβλιοθήκης στη γραμμή ελέγχου (ή κάντε διπλό κλικ σε μια κεφαλίδα καναλιού) για να ανοίξετε τη Βιβλιοθήκη.

  2. Επιλέξτε μια κατηγορία συνδέσεων από τη λίστα στα αριστερά και μετά επιλέξτε μια σύνδεση από τη λίστα στα δεξιά.

    Μπορείτε να μετακινηθείτε γρήγορα στα στοιχεία των λιστών χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Πάνω βέλους και Κάτω βέλους και από λίστα σε λίστα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Αριστερού βέλους και Δεξιού βέλους.