Αποθήκευση προσαρμοσμένων συνδέσεων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις μιας σύνδεσης στη Βιβλιοθήκη και να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις σε άλλα όργανα ή να τις χρησιμοποιήσετε σε κάποιο άλλο έργο.

Μπορείτε να διαγράψετε από τη Βιβλιοθήκη μια σύνδεση που δημιουργήσατε, αλλά δεν μπορείτε να διαγράψετε συνδέσεις που περιλαμβάνονται με το GarageBand.

Αποθήκευση μιας σύνδεσης

  1. Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως σημείο εκκίνησης για την προσαρμοσμένη σύνδεση.

  2. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της σύνδεσης προσαρμόζοντας Smart Control ή προσθέτοντας ή προσαρμόζοντας προσθήκες, μέχρι να επιτύχετε τον ήχο που θέλετε.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευσης στην κάτω δεξιά γωνία της Βιβλιοθήκης.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, εισαγάγετε ένα όνομα για την αποθηκευμένη σύνδεση.

Οι προσαρμοσμένες συνδέσεις αποθηκεύονται στον φάκελο «Συνδέσεις χρήστη» στη Βιβλιοθήκη (δημιουργείται στη Βιβλιοθήκη την πρώτη φορά που αποθηκεύετε μια σύνδεση). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συνδέσεις σε οποιοδήποτε έργο του GarageBand.

Διαγραφή μιας αποθηκευμένης σύνδεσης

  1. Επιλέξτε το κανάλι και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Βιβλιοθήκης Κουμπί Βιβλιοθήκης αν η Βιβλιοθήκη δεν είναι ήδη ανοιχτή.

  2. Στη Βιβλιοθήκη, επιλέξτε τη σύνδεση που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα στα δεξιά και μετά κάντε κλικ στη «Διαγραφή».

Σημαντικό: Μετά τη διαγραφή μιας σύνδεσης, δεν είναι δυνατή η ανάκτησή της για κανένα έργο. Δεν είναι δυνατή η αναίρεση της διαγραφής μιας σύνδεσης.