Αναζήτηση συνδέσεων κατά όνομα

Μπορείτε να αναζητήσετε συνδέσεις κατά όνομα στο πεδίο αναζήτησης, που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το εικονίδιο της σύνδεσης στη Βιβλιοθήκη. Μπορείτε να συγκρίνετε γρήγορα τα αποτελέσματα αναζήτησης επιλέγοντας και αναπαράγοντάς τα.

Αναζήτηση συνδέσεων

  1. Επιλέξτε το κανάλι και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Βιβλιοθήκης Κουμπί Βιβλιοθήκης αν η Βιβλιοθήκη δεν είναι ήδη ανοιχτή.

  2. Εισαγάγετε κείμενο αναζήτησης στο πεδίο αναζήτησης.

    Τα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται κάτω από το πεδίο αναζήτησης. Μπορείτε να κάνετε ακρόαση συνδέσεων κάνοντας κλικ πάνω τους και αναπαράγοντας στη συνέχεια το συνδεδεμένο όργανό σας.