Έλεγχος χρονισμού με το κανάλι γκρουβ

Μπορείτε να ορίσετε ένα κανάλι ως κανάλι γκρουβ και να αντιστοιχίσετε (συγχρονίσετε) τον χρονισμό άλλων καναλιών στο έργο με αυτό. Κατά την αναπαραγωγή του έργου ο χρονισμός των αντιστοιχισμένων καναλιών προσαρμόζεται ώστε να αντιστοιχεί στον χρονισμό του καναλιού γκρουβ.

Μόνο ένα κανάλι σε ένα έργο μπορεί να είναι το κανάλι γκρουβ. Μπορείτε να επιλέξετε ποια κανάλια στο έργο αντιστοιχίζονται με τον χρονισμό του καναλιού γκρουβ. Όταν ένα κανάλι έχει οριστεί για αντιστοίχιση με το κανάλι γκρουβ, ο κβαντισμός χρόνου δεν είναι διαθέσιμος για αυτό το κανάλι.

Ορισμός του καναλιού γκρουβ

 1. Κάντε κλικ με πατημένο το Control σε μια κεφαλίδα καναλιού και μετά επιλέξτε Στοιχεία κεφαλίδας καναλιού > «Εμφάνιση καναλιού γκρουβ» από το μενού συντόμευσης.

 2. Κρατήστε τον δείκτη πάνω από την αριστερή άκρη της κεφαλίδας του καναλιού που θέλετε να ορίσετε ως κανάλι γκρουβ.

 3. Κάντε κλικ στο αστέρι στην αριστερή άκρη της κεφαλίδας καναλιού.

  Εικόνα. Το αστέρι του καναλιού γκρουβ επιλεγμένο.

Αντιστοίχιση άλλων καναλιών με το κανάλι γκρουβ

 • Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Αντιστοίχιση καναλιού γκρουβ» στην αριστερή πλευρά κάθε κεφαλίδας καναλιού.

  Εικόνα. Πλαίσια επιλογής για αντιστοίχιση καναλιών με το κανάλι γκρουβ.

  Τα κανάλια που δεν είναι επιλεγμένα δεν θα αντιστοιχιστούν με το κανάλι γκρουβ.

Απενεργοποίηση του καναλιού γκρουβ

 • Κάντε κλικ στο αστέρι στην κεφαλίδα του τρέχοντος καναλιού γκρουβ για να καταργήσετε την επιλογή του.