Επισκόπηση
καναλιών Τα κανάλια σάς βοηθάνε να οργανώνετε και να ελέγχετε τον ήχο των εγγραφών και…

Βασικά στοιχεία καναλιών


Χρήση των χειριστηρίων κεφαλίδας καναλιού


Αλλαγή του ήχου ενός καναλιού χρησιμοποιώντας συνδέσεις


Έλεγχος χρονισμού με το κανάλι γκρουβ
Μπορείτε να ορίσετε ένα κανάλι ως κανάλι γκρουβ και να αντιστοιχίσετε (συγχρονίσετε) τον χρονισμό άλλων…