Ορισμός του σημείου τέλους του έργου

Από προεπιλογή, τα νέα έργα έχουν διάρκεια 32 μέτρων. Μπορείτε να μετακινήσετε το σημείου τέλους του έργου για να αφαιρέσετε, για παράδειγμα, τα μέτρα που δεν χρησιμοποιήθηκαν στο τέλος του έργου.

Ορισμός του σημείου τέλους του έργου

  • Σύρετε τον δείκτη τέλους του έργου στον χάρακα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

    Εικόνα. Δείκτης τέλους του έργου στον χάρακα στην περιοχή «Κανάλια».

Κατά την αναπαραγωγή, ένα έργο διακόπτεται όταν φτάσει στον δείκτη τέλους του έργου. Κατά την αναπαραγωγή, ο δείκτης τέλους του έργου μετακινείται για να προσαρμοστεί στο τέλος της εγγραφής (αν η εγγραφή εκτείνεται πέρα από την τρέχουσα θέση του δείκτη).