Ορισμός του μέτρου

Κάθε έργο έχει ένα μέτρο, το οποίο ορίζει το πώς ο μουσικός χρόνος διαιρείται σε μέτρα και μπιτ. Το μέτρο αποτελείται από δύο αριθμούς που χωρίζονται με μια κάθετο (/) και μοιάζει με κλάσμα. Ο πρώτος αριθμός ελέγχει τον αριθμό των μπιτ σε κάθε μέτρο και ο δεύτερος ελέγχει την αξία του μπιτ (τη διάρκεια της νότας που θα έχει ένα μπιτ).

Μπορείτε να ορίσετε το μέτρο του έργου στην οθόνη LCD. Η αλλαγή του μέτρου δεν επηρεάζει την αναπαραγωγή του έργου, αλλά καθορίζει το πλέγμα χρόνου στην περιοχή «Κανάλια», στο Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου και στο Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας.

Η τιμή της υποδιαίρεσης (div) είναι συνήθως ορισμένη σε 16α, αλλά μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το τρέχον επίπεδο ζουμ.

Η ένδειξη τέμπο στην οθόνη LCD βασίζεται πάντα σε τέταρτα, ακόμα και αν έχουν επιλεγεί όγδοα ως παρονομαστής για το μέτρο.

Ορισμός του μέτρου στην οθόνη LCD

Στην οθόνη LCD, κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Για να αλλάξετε τον αριθμό των μπιτ: Σύρετε τον πάνω αριθμό κατακόρυφα.

  • Για να αλλάξετε της αξία του μπιτ: Κάντε κλικ στον κάτω αριθμό και μετά επιλέξτε μια νέα αξία από το αναδυόμενο μενού.

    Εικόνα. Επιλογή νέου μέτρου από αναδυόμενο μενού στην οθόνη LCD