Ορισμός κλειδιού και κλίμακας

Κάθε έργο έχει ένα κλειδί, το οποίο ορίζει την κεντρική νότα με την οποία σχετίζονται οι άλλες νότες. Από προεπιλογή, τα νέα έργα είναι σε Ντο (C) μείζονα. Μπορείτε να επιλέξετε ένα νέο κλειδί κατά τη δημιουργία ενός έργου και να το αλλάξετε αργότερα ενώ εργάζεστε. Όταν προσθέτετε Apple Loops στο έργο σας, αυτά προσαρμόζονται στο κλειδί του έργου.

Ορισμός του κλειδιού και της κλίμακας του έργου στην οθόνη LCD

  • Στην οθόνη LCD, κάντε κλικ στο κλειδί και μετά επιλέξτε ένα κλειδί στο αναδυόμενο μενού.

    Εικόνα. Οθόνη LCD που εμφανίζει το αναδυόμενο μενού «Κλειδί»

Μπορείτε να αλλάξετε την τονικότητα μερών ενός έργου χρησιμοποιώντας το κανάλι Τονικής μεταφοράς. Για πληροφορίες σχετικά με το κανάλι Τονικής μεταφοράς, ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση καναλιού τονικής μεταφοράς.

Όταν αλλάζετε τον τύπο της κλίμακας του έργου από μείζονα σε ελάσσονα ή αντίστροφα, σε ορισμένες περιπτώσεις το κλειδί ενδέχεται να αλλάζει αρμονικά (για παράδειγμα από Ρεb μείζονα (Db) σε Ντο# (C#) ελάσσονα). Οι αλλαγές αυτές ακολουθούν τη συνήθη πρακτική για την τυπωμένη μουσική και επηρεάζουν μόνο το κλειδί όπως εμφανίζεται στο μενού, όχι το τονικό ύψος των περιοχών μέσα στο έργο σας.