Επισκόπηση των ιδιοτήτων του έργου

Κάθε έργο στο GarageBand διαθέτει ιδιότητες που περιλαμβάνουν το τέμπο έργου, την τονικότητα και το μέτρο. Μπορείτε να ορίσετε τις ιδιότητες έργου κατά τη δημιουργία ενός έργου και να τις αλλάξετε αργότερα ενώ εργάζεστε. Ορισμένες ιδιότητες έργου, όπως το τέμπο, πρέπει να καθορίζονται κατά τη δημιουργία του έργου σας εάν είναι δυνατόν, διότι μπορούν να επηρεάσουν την αναπαραγωγή εγγραφών ή αρχείων μέσων που προσθέτετε στο έργο.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ιδιότητες έργου στην οθόνη LCD, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της γραμμής ελέγχου.