Επισκόπηση των ιδιοτήτων του έργου
Κάθε έργο στο GarageBand διαθέτει ιδιότητες που περιλαμβάνουν το τέμπο έργου, την τονικότητα και το…

Ορισμός του τέμπο
Μπορείτε να ορίσετε το βασικό τέμπο των έργων στην οθόνη LCD. Το τέμπο προβάλλεται σε…

Ορισμός κλειδιού και κλίμακας
Κάθε έργο έχει ένα κλειδί, το οποίο ορίζει την κεντρική νότα με την οποία σχετίζονται…

Ορισμός του μέτρου
Κάθε έργο έχει ένα μέτρο, το οποίο ορίζει το πώς ο μουσικός χρόνος διαιρείται σε…

Ορισμός του σημείου τέλους του έργου
Από προεπιλογή, τα νέα έργα έχουν διάρκεια 32 μέτρων. Μπορείτε να μετακινήσετε το σημείου τέλους…