Ορισμός της έντασης αναπαραγωγής του έργου

Μπορείτε να ορίσετε τη βασική ένταση αναπαραγωγής του έργου μετακινώντας το ρυθμιστικό Έντασης στη γραμμή ελέγχου. Το ρυθμιστικό Έντασης ήχου λειτουργεί ως χειριστήριο της κύριας έντασης για όλο το έργο.

Γενικά, πρέπει να προσαρμόζετε την ένταση ήχου εξόδου σε ένα επίπεδο αρκετό υψηλό ώστε να εξαλείφεται ο θόρυβος παρασκηνίου, αλλά όχι τόσο υψηλό που να προκαλείται περικοπή. Μπορείτε να ελέγξετε αν υπάρχει περικοπή παρακολουθώντας τους δείκτες περικοπής στον κύριο μετρητή επιπέδου έντασης.

Εικόνα. Ρυθμιστικό έντασης ήχου.

Προσαρμογή της έντασης αναπαραγωγής του έργου

  • Σύρετε το ρυθμιστικό Έντασης ήχου προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

    Κάντε κλικ με πατημένο το Option στο ρυθμιστικό για να το επαναφέρετε σε μια ουδέτερη τιμή (0 dB ενίσχυση).

Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε το κύριο κανάλι και να προσαρμόσετε την ένταση ολόκληρου του έργου χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό Έντασης στο κύριο κανάλι. Επιπλέον, μπορείτε να προσθέσετε μια αύξηση ή μείωση έντασης (fade-in ή fade-out) και να πραγματοποιήσετε άλλες αλλαγές έντασης σε ολόκληρο το έργο χρησιμοποιώντας το κύριο κανάλι. Για πληροφορίες σχετικά με το κύριο κανάλι, ανατρέξτε στην ενότητα Εργασία με το κύριο κανάλι.