Μετακίνηση της κεφαλής αναπαραγωγής

Η κεφαλή αναπαραγωγής είναι η κατακόρυφη γραμμή που δείχνει την τρέχουσα θέση αναπαραγωγής στην περιοχή «Κανάλια» και σε άλλα παράθυρα που βασίζονται στον χρόνο (όπως το Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου, το Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου και το Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας).

Η οθόνη LCD (συντομογραφία για την οθόνη υγρών κρυστάλλων), που βρίσκεται στο κέντρο της γραμμής ελέγχου, δείχνει την τρέχουσα θέση της κεφαλής αναπαραγωγής σε μία ή δύο μορφές:

  • Μπιτ (μουσικός χρόνος): Δείχνει μέτρα, μπιτ και υποδιαιρέσεις μπιτ.

  • Χρόνος (απόλυτος χρόνος): Δείχνει ώρες, λεπτά, δευτερόλεπτα και κλάσματα του δευτερολέπτου.

Τοποθέτηση της κεφαλής αναπαραγωγής στον χάρακα

  • Κάντε κλικ σε ένα σημείο στο κάτω μέρος του χάρακα.

Ορισμός της θέσης της κεφαλής αναπαραγωγής στην οθόνη LCD

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο οποιονδήποτε αριθμό στην προβολή Θέσης και μετακινήστε κατακόρυφα.

  • Κάντε διπλό κλικ σε ένα πεδίο προβολής και μετά εισαγάγετε μια νέα θέση.

    Εικόνα. Οθόνη LCD στη γραμμή ελέγχου, θέση επεξεργασίας χρόνου

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις μεμονωμένες υποδιαιρέσεις της Προβολής θέσης με μετακίνηση ή να επεξεργαστείτε τη θέση συνολικά με διπλό κλικ και πληκτρολόγηση.

Ορισμός της λειτουργίας προβολής για την οθόνη LCD

Κάντε κλικ στο εικονίδιο στην αριστερή πλευρά της οθόνης LCD και μετά επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

  • Μπιτ και έργο: Προβάλλει τη μορφή του χρόνου σε μέτρα και μπιτ και προβάλλει το τέμπο του έργου, την τονικότητα και το μέτρο.

  • Χρόνος: Προβάλλει τη θέση της κεφαλής αναπαραγωγής σε μορφή απόλυτου χρόνου.