Διατήρηση της κεφαλής αναπαραγωγής ορατής

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Σύλληψης, μπορείτε να διατηρήσετε την κεφαλή αναπαραγωγής ορατή κατά την αναπαραγωγή του έργου. Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία Σύλληψης, το ορατό τμήμα του παράθυρου ακολουθεί την κεφαλή αναπαραγωγής κατά την αναπαραγωγή ή την εγγραφή. Όταν η λειτουργία Σύλληψης είναι απενεργοποιημένη, η οθόνη δεν ενημερώνεται, ακόμα και όταν η κεφαλή αναπαραγωγής μετακινείται πέρα από τη δεξιά άκρη του ορατού τμήματος του παράθυρου.

Τα κουμπιά Σύλληψης για την περιοχή «Κανάλια», το Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου και το Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου είναι ανεξάρτητα και μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά.

Ενεργοποίηση λειτουργίας Σύλληψης

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Σύλληψης Κουμπί Σύλληψης στη γραμμή μενού της περιοχής «Κανάλια», του Προγράμματος επεξεργασίας ήχου ή του Προγράμματος επεξεργασίας πιάνου.