Αναπαραγωγή έργου

Μπορείτε να αναπαράγετε ένα έργο ανά πάσα στιγμή ενώ εργάζεστε σε αυτό, για να ακούσετε τις πιο πρόσφατες αλλαγές σας. Κατά την αναπαραγωγή ενός έργου, η αναπαραγωγή ξεκινάει από την τρέχουσα θέση της κεφαλής αναπαραγωγής. Εάν είναι ενεργοποιημένη η Κυκλική λειτουργία, η αναπαραγωγή ξεκινάει από την αρχή της κυκλικής περιοχής.

Έναρξη αναπαραγωγής

  • Κάντε κλικ στο κουμπί αναπαραγωγής στη γραμμή ελέγχου (ή πατήστε το πλήκτρο διαστήματος).

    Εικόνα. Κουμπιά μεταφοράς, εμφανίζεται επιλεγμένο το κουμπί αναπαραγωγής.

Κατά την αναπαραγωγή του έργου, το κουμπί «Μετάβαση στην αρχή» στη γραμμή ελέγχου αλλάζει σε κουμπί διακοπής.

Διακοπή αναπαραγωγής

  • Κάντε κλικ στο κουμπί διακοπής στη γραμμή ελέγχου (ή πατήστε το πλήκτρο διαστήματος).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή έργου, ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος αναπαραγωγής με τα κουμπιά μεταφοράς.