Έλεγχος αναπαραγωγής με τα κουμπιά μεταφοράς

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά μεταφοράς στη γραμμή ελέγχου για να ελέγχετε την αναπαραγωγή, να ορίσετε τη θέση της κεφαλής αναπαραγωγής και να ξεκινήσετε ή να διακόψετε μια εγγραφή.

Έλεγχος αναπαραγωγής με τα κουμπιά μεταφοράς

Κάντε κλικ σε ένα από τα παρακάτω:

 • Κουμπί Κίνησης/Γρήγορης κίνησης προς τα πίσω: Μετακινεί την κεφαλή αναπαραγωγής κατά ένα μέτρο προς τα αριστερά. Κάντε κλικ και κρατήστε για γρήγορη κίνηση προς τα πίσω.

  Εικόνα. Κουμπιά μεταφοράς με το κουμπί Κίνησης προς τα πίσω επιλεγμένο.
 • Κουμπί Κίνησης/Γρήγορης κίνησης προς τα μπροστά: Μετακινεί την κεφαλή αναπαραγωγής κατά ένα μέτρο προς τα δεξιά. Κάντε κλικ και κρατήστε για γρήγορη κίνηση προς τα μπροστά.

  Εικόνα. Κουμπιά μεταφοράς με το κουμπί Κίνησης προς τα μπροστά επιλεγμένο.
 • Κουμπί διακοπής: Διακόπτει την αναπαραγωγή ή την εγγραφή. Κάντε κλικ για δεύτερη φορά για να μετακινήσετε την κεφαλή αναπαραγωγής στην αρχή του έργου ή στην αρχή της περιοχής κυκλικής αναπαραγωγής.

  Εικόνα. Κουμπιά μεταφοράς με το κουμπί Διακοπής επιλεγμένο.
 • Κουμπί αναπαραγωγής: Εκκινεί την αναπαραγωγή από τη θέση της κεφαλής αναπαραγωγής ή την αρχή της περιοχής κυκλικής αναπαραγωγής. Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε ή να διακόψετε την αναπαραγωγή πατώντας το πλήκτρο Διαστήματος.

  Εικόνα: Κουμπιά μεταφοράς με το κουμπί Αναπαραγωγής επιλεγμένο
 • Κουμπί εγγραφής: Εκκινεί ή διακόπτει την εγγραφή στα κανάλια στα οποία έχει ενεργοποιηθεί η εγγραφή.

  Εικόνα. Κουμπιά μεταφοράς με το κουμπί Αναπαραγωγής επιλεγμένο.