Αναπαραγωγή έργου
Μπορείτε να αναπαράγετε ένα έργο ανά πάσα στιγμή ενώ εργάζεστε σε αυτό, για να ακούσετε…

Μετακίνηση της κεφαλής αναπαραγωγής
Η κεφαλή αναπαραγωγής είναι η κατακόρυφη γραμμή που δείχνει την τρέχουσα θέση αναπαραγωγής στην περιοχή…

Έλεγχος αναπαραγωγής με τα κουμπιά μεταφοράς
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά μεταφοράς στη γραμμή ελέγχου για να ελέγχετε την αναπαραγωγή, να…

Διατήρηση της κεφαλής αναπαραγωγής ορατής
Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Σύλληψης, μπορείτε να διατηρήσετε την κεφαλή αναπαραγωγής ορατή κατά την αναπαραγωγή του…

Χρήση της περιοχής κυκλικής αναπαραγωγής
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την περιοχή κυκλικής αναπαραγωγής για να αναπαράγετε επαναλαμβανόμενα ένα συγκεκριμένο τμήμα ενός…

Κύλιση και ζουμ στην περιοχή «Κανάλια»
Ανάλογα με το μέγεθος του έργου και την οθόνη σας, ενδέχεται να μην μπορείτε να…