Αναίρεση και επανάληψη ενεργειών επεξεργασίας στο GarageBand

Μπορείτε να αναιρέσετε την τελευταία διαδικασία επεξεργασίας εάν αλλάξετε γνώμη καθώς και να επαναλάβετε μια επεξεργασία που έχετε αναιρέσει.

Αναίρεση της τελευταίας διαδικασίας επεξεργασίας

  • Επιλέξτε «Επεξεργασία» > «Αναίρεση» (ή πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Command-Z).

Επανάληψη της τελευταίας διαδικασίας αναίρεσης

  • Επιλέξτε «Επεξεργασία» > «Επανάληψη» (ή πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Shift-Command-Z).