Używanie wtyczek Audio Unit z programem GarageBand

Za pomocą wtyczek Audio Unit można w projektach GarageBand dodawać nowe dźwięki oraz efekty. Pewna liczba wtyczek Audio Unit może być już zainstalowana na komputerze, a dużo więcej jest dostępnych z innych źródeł. Wtyczki Audio Unit można kupić z różnych źródeł, jak również można znaleźć wiele darmowych w Internecie.

Istnieją dwa rodzaje wtyczek Audio Unit, które można wykorzystywać w projektach:

 • Wtyczki efektów: Te zawierają powszechne efekty audio takie jak, pogłos, kompresory, opóźnienia oraz inne unikalne efekty. Wtyczek efektów Audio Unit można używać na poszczególnych ścieżkach, a także na ścieżce wyjściowej.

 • Wtyczki instrumentów: Te obejmują fortepiany, organy, syntezatory i inne instrumenty klawiszowe, a także pozostałe instrumenty. Wtyczek z instrumentami Audio Unit można używać tylko na ścieżkach instrumentów programowych.

Wtyczki Audio Unit można dodać na ścieżce (w tym ścieżce wyjściowej) w inspektorze narzędzi Smart Control. Możesz włączać i wyłączać wtyczki Audio Unit, zmieniać je, edytować ich ustawienia i usuwać je tak samo, jak wtyczki dołączone do GarageBand. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz Dodawanie i edytowanie wtyczek efektów.

Dodawanie wtyczki efektu Audio Unit

 1. Kliknij w przycisk Inspektora Przycisk inspektora na pasku narzędzi Smart Control, aby otworzyć Inspektora narzędzi Smart Control.

 2. W obszarze Wtyczki kliknij w puste miejsce dla wtyczki, wybierz kategorię efektu, a następnie wybierz wtyczkę w podmenu Audio Units.

  Zostanie otwarte okno wtyczki, w którym znajdują się narzędzia tej wtyczki.

  Ilustracja. Wybór wtyczki Audio Units w menu podręcznym Audio Units w inspektorze narzędzi Smart Control.

Dodawanie wtyczki instrumentu Audio Unit do ścieżki instrumentu programowego

 1. Kliknij w przycisk Inspektora Przycisk inspektora na pasku narzędzi Smart Control, aby otworzyć Inspektora narzędzi Smart Control.

 2. W obszarze Wtyczki kliknij w miejsce na instrument, wybierz Generatory AU lub Instrumenty AU, a następnie wybierz wtyczkę w podmenu.

  Zostanie otwarte okno wtyczki, w którym znajdują się narzędzia tej wtyczki.

Dodanie wtyczki instrumentu Audio Unit powoduje zastąpienie oryginalnej wtyczki instrumentu. Do oryginalnej wtyczki instrumentu można powrócić, ponownie wybierając łatę w bibliotece.