Używanie Arpeggiatora

Arpeggiatora możesz używać na ścieżkach instrumentu programowego. Gdy włączysz Arpeggiatora, akordy grane na instrumencie klawiszowym są grane techniką arpeggia, lub grane jednocześnie tylko jednym dźwiękiem, zamiast równocześnie.

Po włączeniu Arpeggiatora w pasku menu pojawia się menu podręczne Arpeggiator. Możesz wybrać w menu podręcznym Arpeggiator jedno ze zdefiniowanych ustawień i je skorygować, w tym zmienić kolejność granych dźwięków, zakres dźwięków oraz zakres oktaw.

Włączanie Arpeggiatora

  • Kliknij w przycisk Arpeggiatora Przycisk Arpeggiatora na pasku menu narzędzi Smart Control.

    Na pasku menu pojawi się menu Arpeggiator.

Wybieranie ustawień Arpeggiatora

  • Wybierz jedno z ustawień w menu podręcznym Arpeggiator na pasku menu narzędzi Smart Control.

    Ilustracja. Narzędzia Smart Control Arpeggiatora

Korygowanie ustawień Arpeggiatora

W menu podręcznym Arpeggiator wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Wybierz Kolejność dźwięków, następnie wybierz z podmenu kierunek grania dźwięków techniką arpeggia.

  • Wybierz Szybkość, następnie wybierz wartość dla nut granych techniką arpeggia w oparciu o tempo utworu.

  • Wybierz Zakres oktaw, następnie wybierz liczbę oktaw przemierzanych podczas gry techniką arpeggia.